Sökning: "lön fastighetsmäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden lön fastighetsmäklare.

 1. 1. ”Resultatbaserad lön genomsyrar allt” : En kvalitativ studie av fastighetsmäklares uppfattningar om resultatbaserad lön

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annika Pekkari; [2020]
  Nyckelord :Real estate agent; results-based salary; societal trends and processes; boundless work; The Model of Effort-Reward Imbalance at Work; Fastighetsmäklare; resultatbaserad lön; samhällstrender och processer; gränslöst arbete; ERI-modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera fastighetsmäklares uppfattningar om löneformen endast resultatbaserad lön och dess betydelse för deras livssituation. För att kunna uppfylla studiens syfte undersöks även hur löneformen kan förstås och förklaras utifrån tidstypiska samhällstrender och processer. LÄS MER

 2. 2. Resultatbaserad lön för mänsklig hållbarhet : En studie av fastighetsmäklares uppfattningar 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Shirwan Abdulahiayan; Emilia Lennmalm; Nathalie Lörke; [2020]
  Nyckelord :resultatbaserad lön; provisionsbaserad lön; löneformer; fastighetsmäklare; mänsklig hållbarhet; välmående; motivation; trivsel; hälsa;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur påverkas den mänskliga hållbarheten för fastighetsmäklare av resultatbaserade löneformer?   Problem och syfte: Fastighetsmäklare är ett yrke som till stor del arbetar med resultatbaserade löner. Resultatbaserade löner kan argumenteras bidra med både positiva och negativa effekter för medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? : En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelse av provisionsbaserad lön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Adam Helén; Stina Lexe; [2020]
  Nyckelord :Sales and Stress; Salesman and stress; real-estate agent and stress; work-related stress; Reward systems; Monetary rewards and Performance based pay.; Försäljning och stress; försäljare och stress; fastighetsmäklare och stress; arbetsrelaterad stress; belöningssystem; monetära belöningar och provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Titel: Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelser av provisionsbaserad lön. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Adam Helén och Stina Lexe Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Syftet med studien är att med fokus på stress få en ökad förståelse för provisionsbaserad lön och vilken effekt det har på medarbetaren. LÄS MER

 4. 4. Motivationen bakom den största affären

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Carldén; Julia Järnberg; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Extrinsic motivation; Provisionsbaserad lön; Belöningssystem; Fastighetsmäklare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa att fastighetsmäklares motivation i arbetet har olika inre och yttre bakomliggande faktorer. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Vilka faktorer, utöver provisionsbaserad lön, bidrar till en fastighetsmäklares motivation på arbetsplatsen? Är dessa faktorer kopplade till extrinsisk motivation? För att besvara dessa frågor har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen har skett genom intervjuer med fastighetsmäklare på ett kontor i Lund. LÄS MER

 5. 5. Mäklarstudenters förväntningar och fastighetsmäklaryrkets verklighet - En kvalitativ studie om hur man bättre kan förbereda mäklarstudenter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Hellqvist; Madeleine Johansson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Förväntningar; Praktik; Provisionslön; Utbildning; Stress; Avregistrering;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklaryrket anses vara ett statusyrke och förknippas ofta med lyx och lättförtjänta pengar. Redan tidigt under utbildningen får dock mäklarstudenterna höra att en stor del av dem inte kommer att arbeta som fastighetsmäklare inom ett par år, vilket också visar sig stämma när utbildningen är avslutad. LÄS MER