Sökning: "lön fastighetsmäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden lön fastighetsmäklare.

 1. 1. Hur upplever fastighetsmäklare och företagsledning sin arbetsmiljö när fastighetsmäklare har en garantilön samt provisionslön?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; Julia Hilm; [2019]
  Nyckelord :Lönesystem; Fastighetsmäklare; Provision; Hälsa; Garantilön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att dels undersöka hur företagsledning och anställda upplever sin arbetsmiljö när anställda mäklare har en garantilön samt provisionslön. Men även hur detta lönesystem påverkar anställda ur ett hälsoperspektiv och vilken påverkan detta har på kundnöjdheten. LÄS MER

 2. 2. Mäklarstudenters förväntningar och fastighetsmäklaryrkets verklighet - En kvalitativ studie om hur man bättre kan förbereda mäklarstudenter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Hellqvist; Madeleine Johansson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Förväntningar; Praktik; Provisionslön; Utbildning; Stress; Avregistrering;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklaryrket anses vara ett statusyrke och förknippas ofta med lyx och lättförtjänta pengar. Redan tidigt under utbildningen får dock mäklarstudenterna höra att en stor del av dem inte kommer att arbeta som fastighetsmäklare inom ett par år, vilket också visar sig stämma när utbildningen är avslutad. LÄS MER

 3. 3. Motivationen bakom den största affären

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Carldén; Julia Järnberg; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Extrinsic motivation; Provisionsbaserad lön; Belöningssystem; Fastighetsmäklare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa att fastighetsmäklares motivation i arbetet har olika inre och yttre bakomliggande faktorer. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Vilka faktorer, utöver provisionsbaserad lön, bidrar till en fastighetsmäklares motivation på arbetsplatsen? Är dessa faktorer kopplade till extrinsisk motivation? För att besvara dessa frågor har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen har skett genom intervjuer med fastighetsmäklare på ett kontor i Lund. LÄS MER

 4. 4. Är mammaledighet en förlustaffär för kvinnliga fastoghetsmäklare? : En kvalitativ studie om mammaledighetens påverkan på kvinnans karriär.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jessica Davidsson; Gabriella Granbom; [2018]
  Nyckelord :Maternity leave; female; real estate agent; combination of work-life and family-life; commission salary.; Mammaledighet; kvinna; fastighetsmäklare; kombination mellan arbetsliv och familjeliv; provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att beskriva hur kvinnliga fastighetsmäklare upplever att en mammaledighet kan komma att påverka deras karriärer. Vi ville undersöka om blivande mammor upplever en oro inför och efter en mammaledighet samt i vilken utsträckning de anser att lönemodellen skulle vara en påverkande faktor. LÄS MER

 5. 5. The effect of asymmetric information in real estate agent commissions

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kamila Kaczmarczyk; Sofia Kaddani; [2016]
  Nyckelord :Commission; Asymmetric information; Principal-agent problem; Conflict of interest; Ethics; Morals; Freedom of Contract; Consumer Protection; Provision; Asymmetrisk information; Intressekonflikter; Principal-agent problem; Etik; Moral; Avtalsfrihet; Konsumentskydd.;

  Sammanfattning : Real Estate Agencies compensation consists of commissions and a part of the commissioncorresponds to what the real estate agent gets as salary. This incentive-based commission systemis usually covered by an agreed fixed amount, a variable commission model or a combinationof both depending on the brokerage object's final selling price. LÄS MER