Sökning: "lön hig"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden lön hig.

 1. 1. Uppfattningar om god arbetsmiljö och attraktivt arbete : - hos chefer och medarbetare på en svensk primärvårdsenhet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Elin Kjellström; [2020]
  Nyckelord :employee; manager; primary health care; good work environment; perception; Medarbetare; chef; primärvård; god arbetsmiljö; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetare och chefers arbetsmiljö är på många vis bristfällig. Trots att Sverige är långt gånget vad gäller arbetsmiljöarbete och hur hälsa främjas så pekar statistiken på annat, framförallt inom hälso- och sjukvårdssektorn. LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? : En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelse av provisionsbaserad lön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Adam Helén; Stina Lexe; [2020]
  Nyckelord :Sales and Stress; Salesman and stress; real-estate agent and stress; work-related stress; Reward systems; Monetary rewards and Performance based pay.; Försäljning och stress; försäljare och stress; fastighetsmäklare och stress; arbetsrelaterad stress; belöningssystem; monetära belöningar och provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Titel: Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelser av provisionsbaserad lön. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Adam Helén och Stina Lexe Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Syftet med studien är att med fokus på stress få en ökad förståelse för provisionsbaserad lön och vilken effekt det har på medarbetaren. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av arbetsmotivation bland unga vuxna 20-25 år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Madeleine Hellström; Louise Wallberg; [2019]
  Nyckelord :work motivation; intern and extern motivational factors; age differences; arbetsmotivation; inre och yttre motivationsfaktorer; åldersskillnader;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the experience of work motivation among young adults between the ages of 20-25 years old. Eight qualitative interviews were held with a semi-structured method. LÄS MER

 4. 4. Aktieinvesterande kvinnor : En studie om hur psykologiska biaser påverkar investeringsbeslut

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Johanna McIntosh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag råder det en ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män, som är problematisk på flera olika sätt. Kvinnor har generellt lägre lön och mindre förmögenhet. Dessutom, och kanske delvis som en konsekvens av detta, investerar de även mindre i aktier än män. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans arbetsrelaterande stress på akutmottagning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Somwang Nyberg; Christella Uwitonze; [2018]
  Nyckelord :Stress; omvårdnad; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; akut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera årtionden. Sjuksköterskor på en akutavdelning utsätts ofta för stress på sin arbetsplats, i synnerhet i stressiga situationer och vid oförutsägbara händelser. LÄS MER