Sökning: "lön och tid"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden lön och tid.

 1. 1. Vilka faktorer skapar en god arbetsmiljö för sjuksköterskor? En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Rydstern; Simon Renner; [2022-01-04]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; arbetsmiljö; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den rådande bristen på sjuksköterskor på både global men också nationell nivå i Sverige ses en ökande och hög påfrestning på de yrkesverksamma sjuksköterskorna samt en bristfällig patientsäkerhet. Allt fler sjuksköterskor överväger att byta arbete eller bransch helt och hållet på grund av den krävande arbetsmiljön, vilket innebär att bristen förväntas öka. LÄS MER

 2. 2. Svenska börsbolags prestation under Covid-19 : En kvantitativ studie kopplad till VD:ns Lön, Kön & Företagsspecifika Erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Jonsson; Nellie Stenvall; [2022]
  Nyckelord :Firms Performance; CEO; CEO Gender; CEO Tenure; CEO Compensation; Covid-19 Agency Theory;

  Sammanfattning : Företag är av stor vikt för det svenska samhället. Presterar de dåligt, drabbar det inte enbart den svenska ekonomin utan även de anställda och deras liv. De senaste åren har antalet noterade aktiebolag på Nasdaq Stockholm ökat, ökningen medför att företagens intressenter blir allt fler. LÄS MER

 3. 3. Belöning för besväret? -En kvantitativ studie om vad somförklarar utbetald ersättning till VD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindquist; Henrik Hammarström; [2022]
  Nyckelord :VD ersättning; företagets prestation; total ersättning; rörlig ersättning; Agentteorin.;

  Sammanfattning : Att ett företags VD ska agera och arbeta utifrån vad som gynnar aktieägarna bäst är enproblematik som under en längre tid fångats upp och flera metoder har använts i försök attminska meningsskiljaktigheter dem mellan. En vanlig ersättningsstruktur är att VD har enfast lön, men även möjlighet att få rörlig ersättning i form av bonusar och aktierelateradeersättningar. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till att kvinnliga fastighetsmäklare avregistrerar sig efter en kort tid i branschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Aya Elgamalaya; Ylberta Mlinaku; [2022]
  Nyckelord :Real estate agents; Motivation; Organizational culture; Genus; Commission based salary; Fastighetsmäklare; Motivation; Organisationskultur; Genus; Provisionsbaserad lön;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarbranschen är ett utmanande yrke, bland annat på grund av provisionsbaserad lön och oregelbundna arbetstider. I fastighetsmäklarbranschen är det fler män som är verksamma i yrke, trots att det är fler kvinnor som söker till en mäklarutbildning och att fler kvinnor som registrerar sig som fastighetsmäklare. LÄS MER

 5. 5. ”En liten kommun med en liten kommuns utmaningar” – en kvalitativ studie om employerbranding i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonas Norrström; Jonas Berggren; [2022]
  Nyckelord :challenges; communication; employer brand; employer value proposition; municipality; process; strategy; success-factors; arbetsgivarerbjudande; arbetsgivarvarumärke; framgångsfaktorer; kommun; kommunikation; process; strategi; utmaningar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to enhance understanding of how a medium-sized municipality works with employer brand-activities with a focus on identifying the process's success-factors and challenges. To answer the purpose of the study, a qualitative methodology was applied where six semi-structured interviews and five observations were conducted. LÄS MER