Sökning: "lön"

Visar resultat 1 - 5 av 850 uppsatser innehållade ordet lön.

 1. 1. Guldklocka för trogen tjänst - ett minne blott? En fallstudie som studerar vilka motivationsfaktorer samt behov som uttalat beaktas och hur dessa praktiseras i realiteten inom ett callcenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ankarås; Oskar Zander; [2023-02-16]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; behov; callcenter; personalomsättning; organisatoriskt hyckleri; löskoppling;

  Sammanfattning : Trenden att byta arbetsplats mer frekvent har ökat de senaste åren, och antas inte vända. Detta innebär stora utmaningar för organisationer, särskilt callcenters. LÄS MER

 2. 2. Att hantera medarbetare - Vad behöver tjänstemannaföretag göra för att behålla personal? - En kvalitativ fallstudie om hur tjänstemannaföretag bör agera för att behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ursholm; Senyo Gokah; [2023-02-16]
  Nyckelord :Employee retention; motivation; lojalitet;

  Sammanfattning : Flertalet företag ute i samhället tampas idag med att få behålla sin kompetenta och duktiga personal. Konkurrens från andra företag och andra faktorer som kan påverka den anställdes vilja att stanna kvar, gör att arbetsgivaren ställs inför stora utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Företagskulturens emotionella påverkan : En kvalitativ studie om emotionellt arbete och de anställdas känslomässiga investeringar i förhållande till företagskultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Sundberg; Olivia Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; företagskultur; organisationskultur; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ägnas åt att identifiera känslor hos anställda på arbetsplatser, närmare bestämt identifiera emotionellt arbete. Emotionellt arbete är ett begrepp som betyder att anställda behöver använda sina känslor i sitt arbete i utbyte mot lön. LÄS MER

 4. 4. Studenters upplevelser av psykologiska kontrakt i sina extraarbeten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fiorentina Pantina; Felicia Larsson; [2023]
  Nyckelord :psychological contracts; breach of contracts; full-time students; part-time employees; job satisfaction;

  Sammanfattning : Extraanställning bland heltidsstudenter har blivit alltmer förekommande i dagens samhälle. Syftet med denna studie var att undersöka uttalade och outtalade förväntningar som heltidsstudenter har på sin arbetsgivare, samt vilka konsekvenser det kan bli av eventuella psykologiska kontraktsbrott. LÄS MER

 5. 5. Minimilönedirektivet - ett hot mot den svenska lönebildningsmodellen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maria Karlsson; Nadine Sjögren; [2023]
  Nyckelord :minimilönedirektivet; minimilön; förhandlingsutrymme; svenska modellen; lönebildning; lägstalön; förpliktande funktion; kollektivavtalsfrämjande funktion; skälig minimilön; lagstadgad minimilön; rättslig grund; EU-kompetens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det nyligen antagna direktivet om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen har resulterat i en oro på den svenska arbetsmarknaden. Med tanke på motståndet är det aktuellt att undersöka vilken påverkan direktivet kommer att ha på den svenska lönebildningsmodellen och om det stämmer att kollektivavtalssystemet riskerar att urholkas. LÄS MER