Sökning: "lönebidrag"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet lönebidrag.

 1. 1. Tjänstemännens uppdrag? : Kvalitativa studier kring rättssäkerheten vid lönebidrag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jessica Haaga; [2018]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; lönebidrag; förvaltningsetik; egenetik; Lennart Lundqvist; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : This essay will describe the working method of wage subsidies at the Employment Service and provide an insight into how legal these decisions are in Västra Götalandslän. Through qualitative interviews, prosecutors at the Swedish Employment Service have described the process how a wage subsidy is taken at the employment service. LÄS MER

 2. 2. Lönesubventioner för personer med nedsatt arbetsförmåga - En jämförelse mellan svenska lönebidrag och danska flexjobb

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alva Grell; [2016]
  Nyckelord :lönebidrag; flexjobb; fleksjob; nedsatt arbetsförmåga; lönesubvention; Sverige; Danmark; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med de höga krav som idag ställs på arbetskraften har vissa grupper svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, däribland personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning. För att möjliggöra för fler personer att ta del av arbetsmarknaden finns subventionerade anställningsformer i Sverige och Danmark. LÄS MER

 3. 3. "En helt vanlig känsla" - En studie om hur unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning upplever arbetslivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lotta Appelros Morin; Camilla Eriksson; [2015]
  Nyckelord :arbetsliv; delaktighet; funktionsnedsättning utvecklingsstörning; inifrånperspektiv; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Sammanfattning I egenskap av speciallärare i grundsärskolan möter vi dagligen barn och ungdomar med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Förhoppningen är att de i vuxen ålder ska få ett avlönat arbete och bli delaktiga på en arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Lönebidragsanställningar - från ett chefsperspektiv : Erfarenheterna av lönebidragsanställningar och anställda med nedsatt arbetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lars Eriksson; Johan Lindström; [2015]
  Nyckelord :Lönebidrag; lönebidragsanställning; funktionshinder; arbetsnedsättning; sänkt arbetsförmåga; CSR; socialt ansvarstagande; chefers erfarenheter;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om chefers erfarenheter och tankar kring lönebidrag och av att ha anställda med stöd av lönebidrag. Det fanns vid årsskiftet 2014-2015 en grupp om 75 000 människor i Sverige som skulle kunna vara i behov av ett särskilt anpassat arbete på grund av en sänkt arbetsförmåga (Arbetsförmedlingen, 2015). LÄS MER

 5. 5. Arbetslinjens praktik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Taripanah; [2015]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; Fas 3; trygghetsanställning; lönebidrag; inlåsningsmekanismer; stigmatisering; underordning;

  Sammanfattning : Långtidsarbetslösa och funktionshindrade tillhör de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden. För att förbättra deras situation anordnar Arbetsförmedlingen åtgärdsprogram där de subventionerar programdeltagarnas löner åt arbetsgivaren. LÄS MER