Sökning: "löneformer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet löneformer.

 1. 1. Motivation i arbetslivet : Hur påverkar olika löneformer motivation till arbete inom försäljningsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Fredrika Sjökvist; Rebecca Malm; [2017]
  Nyckelord :motivation; motivation i arbete; löneformer;

  Sammanfattning : Valet av ämne till studien baserades på det nuvarande fokus som läggs på lönens storlek och löneformen på arbetsplatsen, vilket betraktas som betydande faktorer för många arbetstagare. För att sedan undersöka huruvida lönens storlek och löneformen påverkar motivationen till arbete på arbetsplatsen genomfördes därmed denna studie. LÄS MER

 2. 2. Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar – Försäljningsservice i Bergslagen AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abdo Ibrahim; David Kaya; [2015]
  Nyckelord :Reward system; motivation; rewards; performance related salary; fixed salary; performance; sales coach; salary; forms of wages; Belöningssystem; motivation; belöningar; prestationsbaserad lön; fast lön; prestationer; säljcoach; lön; löneformer;

  Sammanfattning : Sammanfattning - ”Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar             – Försäljningsservice i Bergslagen AB” Datum: 28Maj 2015 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,Mälardalens Högskola Författare: Abdo Ibrahim                       David Kaya                    1 December 1990                 18 Maj 1990 Handledare: Esbjörn Segelod Titel: Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar– Försäljningsservice i Bergslagen AB Nyckelord: Belöningssystem, motivation, belöningar, prestationsbaserad lön, fast lön, prestationer, säljcoach, lön och löneformer Problem: Försäljningsservice i Bergslagen är beroende av sina försäkringsförmedlare för att kunna upprätthålla företagets försäljningsvolymer. För att få de anställda att arbeta mot verksamhetens uppsatta mål är det viktigt att rekrytera rätt personal men även att behålla nyckel personer i företaget. LÄS MER

 3. 3. Belöning som motivationsfaktor : Belöningssystemets påverkan på motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Olsson; Karin Mellin; [2014]
  Nyckelord :Motivation; reward; reward system; goals; commission; Motivation; belöningar; belöningssystem; mål; provision;

  Sammanfattning : Titel:Belöning som motivationsfaktor - Belöningssystemets påverkan på motivationNivå:C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15hpFörfattare:Anna Ohlsson & Karin MellinHandledare:Maria Fregidou-Malama, Ernst Hollander och Pär VilhelmsonDatum:2014 majSyfte:Idag är de anställda en av företagens viktigaste resurser. Många företag tillämpar någon form av belöning för att motivera sina anställda. LÄS MER

 4. 4. Löneformer inom fastighetsmäklarbranschen : Hur ledningen kan påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer samt fördelar och nackdelar med att erbjuda dem.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Jasmina Bahonjic; Selma Glamocic; [2014]
  Nyckelord :Löneformer; Fastighetsmäklare; Motivation; Ledning; Provision; Fast lön; Kombinationslön; Löner; Lönesystem; Fastighetsmäklarbranschen; Mäklare; Mäklarbranschen;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Löneformer inom fastighetsmäklarbranschen – hur ledningen kan påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer samt fördelar och nackdelar med att erbjuda dem. Författare: Jasmina Bahonjic & Selma Glamocic Handledare: Eva Berggren Examinator: Titti Eliasson Problemformulering: Hur kan ledningen påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer? Bakgrund: Provision är den löneform som är den mest vanliga i fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 5. 5. Prestationslön på byggarbetsplatsen : Lönesystemens konsekvenser för arbetsmiljö, resurser och kvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Erik Mattsson; John Fredén; [2014]
  Nyckelord :Prestationslön; Lönesystem; Ackord; Tidlön; Arbetsmiljö; Resurser; Kvalitet;

  Sammanfattning : I byggbranschen förekommer huvudlöneformerna tidlön och prestationslön. Tidlönen är en fast lön som utbetalas månadsvis medan prestationslöneformen innebär att arbetstagaren får betalt efter prestation, baserat på tid eller mängd. LÄS MER