Sökning: "löner vd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden löner vd.

 1. 1. Kommuncheferna i Jönköpings län – En undersökning där offentlighetsprincipen sätts på prov

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Ellinor Rostedt; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 2. 2. Avgörande faktorer och samband för framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar : Kvantitativ studie på NASDAQ Stockholm – Large Cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonas Pettersson; Linda Tidell; [2016]
  Nyckelord :Annual report; narrative reporting; FLPD; dividend policy; forward-looking performance disclosure; Large Cap; content analysis; Årsredovisning; narrativ rapportering; FLPD; utdelningspolicy; framtidsorienterad lönsamhetsinformation; Large Cap; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Den framtidsorienterade informationen i årsredovisningar ger omvärlden en möjlighet att få en inblick i företagens framtida ekonomiska situation. Att kunna tyda informationen och vad som påverkar den, förbättrar både beslut och analyser. LÄS MER

 3. 3. Prediktering av VD-löner i svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erik Edberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lönen till den verkställande direktören bestäms i motsats till kollektivarbetares individuellt och oberoende av kollektivavtal. Lönen bestäms av företagets styrelse och utgår utifrån en uppskattad värdering av bland annat komplexiteten i arbetet, VD:ns personliga egenskaper, marknadens värdering av liknande uppdrag och tillgången på tänkbara kandidater. LÄS MER

 4. 4. Förändringar i Storbankernas VD-löner mellan 2003 och 2012

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Fahlström Lindell; Ludvig Dieden; Jacob Vinberg; [2013]
  Nyckelord :Ersättning; Banker; Verkställande Direktör; Media; Intressenter; Belöningssystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte har varit att studera de fyra svenska storbankernas ersättning till de verkställande direktörerna under perioden 2003 till 2012, och undersöka förändringar och trender med teori. Metoden som användes för att undersöka de verkställande direktörernas ersättningar var en dokumentstudie. LÄS MER

 5. 5. Ersättningsnivåer - En studie av fast och rörlig lön till verkställande direktörer i svenska börsnoterade företag åren 2001 till 2005

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Elvinsson; Niklas Engström; [2010-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problem: Whether or not the pay to executives is fair is widely debated. During the last years especially the variable pay has been in the spotlight. But at what levels are the compensations really at? Media’s focus is mainly on the absolute highest compensations which may result in a skew view on pay-for-performance incentives. LÄS MER