Sökning: "löneskillnader män och kvinnor"

Visar resultat 21 - 25 av 34 uppsatser innehållade orden löneskillnader män och kvinnor.

 1. 21. Lika lön för likvärdigt arbete? En analys av de senaste tre årens lönekartläggningar inom Malmö Stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Egeltoft; [2012]
  Nyckelord :Genusstruktur; Arbetsvärdering; Malmö Stad; Värdediskriminering; Fördelningsdiskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnor tjänar forfarande mindre än vad män gör i Sverige. 2011 var löneskillnaden 85.9%, hela arbetsmarknaden inkluderad. I den här uppsatsen visar jag att löneskillnaderna har sin orsak i den socialt konstruerade genusstrukturen som påverkar samhällets statussammansättningsprocesser och till exempel arbetsfördelningen inom hemmet. LÄS MER

 2. 22. Spelar kön fortfarande roll? : Löneskillnader bland professorer på en teknisk högskola

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Lundstedt; Gabriella Niklasson; [2010]
  Nyckelord :Könslöneskillnad; produktivitet; jobbceller; humankapital; diskriminering;

  Sammanfattning : Vi har använt oss av ett produktivitetsmått tillsammans med lönestatistik som är giltig för oktober 2009 som mottogs från den aktuella högskolan för att studera könslönegapet inom samma yrkesgrupp inom samma företag. De huvudsakliga teorier som normalt används för att förklara könslönegapet är dels humankapital där kvinnors lägre utbildningsnivå och senioritet tidigare kunde förklara en del av skillnaden men som nu har tappat i förklaringsvärde när skillnaderna mellan män och kvinnor vad det gäller de faktorerna har minskat. LÄS MER

 3. 23. Skillnader i könslönegapet mellan fem yrkesklasser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Elin Granström; Hüsniye Göker; [2009]
  Nyckelord :Yrkesklasser; Könslönegap; humankapitalteorin; kompenserande löneskillnader; diskrimineringsteori;

  Sammanfattning : Att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män är ett välutforskat faktum. Vi vet också att skillnaderna var större förr och att vi har gått mot en positiv utveckling med mer jämställda löner.Studiens syfte är att mer ingående undersöka hur lönerna skiljer sig åt mellan kvinnor och män inom olika yrkesklasser. LÄS MER

 4. 24. Faktorer som påverkar löneskillnad : En studie om samband mellan löneskillnader och kön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mariam Farah; Derya Nourmohammadi; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att se om lönen skiljer sig åt mellan män och kvinnor och om denna eventuella löneskillnad skulle kunna bero på skillnader i olika personliga egenskaper. Vi har valt att titta på variablerna utbildning, ålder, anställningstid, befattning och institution. LÄS MER

 5. 25. Staten och Kapitalet: en kritisk diskursanalys av jämställdhetsplaner ur ett anarkafeministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Eberhardsson; [2009]
  Nyckelord :klassystem; jämställdhetsplaner; intersektionalitet; normer; makt; anarkafeminism; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med en kritisk diskursanalys försöker jag besvara frågan på vilka normer och värderingar som det går att urskilja i fyra olika jämställdhetsplaner och hur dessa värderingar och normer är kopplade till kön, klass, sexualitet och etnicitet. Jag ifrågasätter vilka kvinnor och vilka män jämställdhetsplanerna och lagen syftar till och menar att andra maktrelationer blir osynliggjorda och även legitimerade. LÄS MER