Sökning: "lönsamhet i tjänsteföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden lönsamhet i tjänsteföretag.

 1. 1. Marknadsorientering inom friskvårdsbranschen – En kvalitativ studie av tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alex Kambourian; Fredrik Stridlund; [2020]
  Nyckelord :Market orientation; intelligence generation; intelligence dissemination; responsiveness; financial profitability; non-financial profitability; service companies; wellness industry; Marknadsorientering; informationsinsamling; informationsspridning; respons på information; finansiell lönsamhet; icke-finansiell lönsamhet; tjänsteföretag; friskvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur tjänsteföretag marknadsorienterar sig inom friskvårdsbranschen. Metod: Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt med en induktiv utgångspunkt. En kvalitativ forskningsmetod används för tio företag verksamma inom friskvårdsbranschen. LÄS MER

 2. 2. HÅLLBARA STRATEGIER FÖR SME-FÖRETAG I TJÄNSTESEKTORN : En kvalitativ studie om drivkrafter och utmaningar tillatt integrera hållbarhet i företagsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Heimdahl Pettersson; Niclas Thulin; [2018]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Corporate Sustainability; SME; Small and Medium Sized Enterprises; Service Industry; Shared Value; Corporate Strategy; Business Strategy; Strategic Management;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är ett ämne vilket är ständigt aktuellt och aldrig varit mer aktuellt än idag. Med negativa klimatförändringar som konsekvens av mänskliga aktiviteter är det mer viktigt än någonsin att motverka detta och arbeta mot en bättre morgondag. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i bankers kreditgivningsprocess med avseende på branscher : En kvalitativ studie om svenska bankers kreditgivning till IT-, lantbruk- och tillverkningsföretag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Kifork; Nikki Danielsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle spelar krediter en viktig roll eftersom krediter behövs för att företag ska kunna investera, producera och sälja sina varor och tjänster. När bankerna ska låna ut kapital genomförs en kreditgivningsprocess i syfte att lära känna låntagaren, besluta om låntagaren ska beviljas kredit eller inte och därefter följa upp beviljade krediten. LÄS MER

 4. 4. Distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel : En studie av energibolagens roll vid egenproduktion av el

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johan Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :Distribuerad elproduktion; mikroproduktion; solceller; affärsmodeller;

  Sammanfattning : I dagsläget erbjuder ett flertal energibolag produkter och tjänster som är relaterade till mikroproduktion av solel vilket kan verka irrationellt då en minskad energianvändning hos företagets kunder leder till minskad lönsamhet för kärnverksamheten. En ökande efterfrågan på mikroproducerande anläggningar skapar därför ett behov av förändring av företagens nuvarande affärsmodeller. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan prestation och lönsamhet : En studie applicerad på små svenska företag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Joakim Dofs; Uno Bite Janols; Nilkas Ottosson; [2015]
  Nyckelord :PriceCap; Pricing for value; Pricemodel; Strategic management; Prismodeller; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Titel: Förhållandet mellan prissättningsförmåga och lönsamhet.Författare: Uno Bite Janols, Joakim Dofs och Niklas Ottosson.Handledare: Anders Wrenne.Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. LÄS MER