Sökning: "lönsamhet kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden lönsamhet kultur.

 1. 1. TRANSPORTTILLGÄNGLIGHET OCH RÖRELSE - En undersökning på den tätortsnära landsbygdsorten Arrie, Vellinge

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johanna Vesterlund; Sofia Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Mobilitet; Transporttillgång; Tätortsnära landsbygd; Stadsplanering; Regional planering; Region; Hållbart resande; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Det samhälle vi lever i idag blir allt mer mobilt och människor har möjlighet att röra sig överstörre områden på kortare tid. Däremot är satsningar inom transportsystem oftast koncentrerattill områden som ger störst samhällsekonomisk lönsamhet, alltså tätorter och större samhällenmed högt antal resande. LÄS MER

 2. 2. Smarta byggnader - Hur smarta är de?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mattias Larsson; Johan Sjögren; Bruce Kisch; [2020]
  Nyckelord :Smarta byggnader; Felanmälningar; Driftsäkerhet; Tillgänglighet; Intelligent buildings; Fault reports; Reliability; Availability;

  Sammanfattning : De senaste åren har det talats mer och mer om smarta byggnader och byggnadsautomatisering. Även miljö, hållbarhet och energieffektivitet är ämnen som diskuteras frekvent. För att uppnå lönsamhet och hållbarhet är smarta byggnader ett aktuellt alternativ. LÄS MER

 3. 3. Umeå Energis resa från produkt till tjänst: : En kvalitativ studie om hur en styrmodell kan implementeras för att hjälpa ett arbetsområde att skapa kundvärde.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Dahlberg; Anders Grahn; [2019]
  Nyckelord :Management; Ekonomi; Företagsekonomi; Servitization; MCS; PMS;

  Sammanfattning : Tjänster, immateriella skapelser, som konstruerats för att interagera med, utveckla, komplettera och förstärka den påverkan materiella objekt har på människans vardag. Den potential som finns i dessa fenomen är, om den används på rätt sätt enorm och värdet som kan skapas av dem är gränslöst. LÄS MER

 4. 4. Glimpsing into the Gender Gap: : Perceptions of gender inequality among women in the tech startup industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Gender; Gender equality; Gender gap; Tech; Startups; Entrepreneurship; Perceptions; Venture capital; Norms; Gender blind; Gender awareness; Stockholm; Genus; Kön; Jämställdhet; Könsgap; Tech; Teknik; Startups; Entreprenörskap; Uppfattningar; Riskkapital; Normer; Könsblindhet; Könsmedvetenhet; Stockholm;

  Sammanfattning : There is a massive gender gap in the tech startup industry. 1% of the CTOs at venture-backed companies in Europe are women and only 1% of the venture capital in Sweden is given to all-female founding teams. LÄS MER

 5. 5. Hur organiseras uthyrningen av coworking?- ur fastighetsägarnas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Frida Wahlberg; Jannike Plym; Emilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Inhouse; Outsourcing; facility managment;

  Sammanfattning : SammanfattningKontorsmarknaden är under ständig förändring. I dagsläget går det att se en efterfrågan på mer korta och flexibla avtal. Detta ställer i sin tur krav på fastighetsägarna för att bemöta dagens behov från hyresgästerna. Coworking har därmed blivit en omtalad ny hyresform de senaste åren. LÄS MER