Sökning: "lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 2403 uppsatser innehållade ordet lönsamhet.

 1. 1. Utmaningar och möjligheter kopplade till sammadagsleveranser i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Christerson; Endrit Morina; Joni Gashi; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistiken står inför en föränderlig tid i och med digitaliseringens påverkan på samhället. Det påverkar kundbeteenden, krav på produktion, leveranser och kundservice. LÄS MER

 2. 2. Pandemins effekter på lagerhållning och kapitalbindning: En studie på tre tillverkande företag och dess prioriteringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Andersson; Maja Hansson-Mild; [2023-08-30]
  Nyckelord :Redovisning; kapitalomsättningshastighet; vinstmarginal; lönsamhet; pandemi; kapitalbindning; lagerhållning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Pandemin drabbade företag på olika sätt, tillverkande företag fick problem med att producera Just-in-Time, till följd av materialbrist. Därför var det intressant att studera hur företagen valde att prioritera mellan att bibehålla den ekonomiska effektiviteten mot att öka lagernivåerna. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision i mikroaktiebolag: En explorativ studie om konkurser i små aktiebolag under perioden 2011-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Rinwipha Khianpanya; Grewal Ravinder; [2023-08-29]
  Nyckelord :frivillig revision; konkurs; mikroföretag; små aktiebolag; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige var en av de sista länderna i Europeiska unionen (EU) att införa frivillig revision och är en av de mest restriktiva länderna vad gäller gränsvärden för revisionsplikten. Motiveringen till avskaffandet av revisionsplikten var främst kostnadsbesparingar och ökad effektivitet hos små aktiebolag. LÄS MER

 4. 4. Från plånbok till spelglädje En kvalitativ studie om mikrotransaktioners påverkan på kundvärdet i spel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Bolin; Samuel Johansson; [2023-08-25]
  Nyckelord :microtransaction; customer value; loot box; battle pass; skins;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mikrotransaktioner är en form av betalning där man erhåller en virtuell vara eller tjänst till låga kostnader. Den negativa effekten av mikrotransaktioner som ofta porträtteras av media är ett problem och spelutvecklare står därför inför en utmaning att forma spel som tilltalar alla typer av spelare, både de som är för och emot mikrotransaktioner. LÄS MER

 5. 5. Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Ahnlund; Mathilda Sjöström; [2023-08-18]
  Nyckelord :fusioner och förvärv; motiv; synergieffekter; agentteori; hybris teori; kvantitativ forskning; EBITDA-marginal; regressionsanalys; västeuropa;

  Sammanfattning : Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. LÄS MER