Sökning: "lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 2132 uppsatser innehållade ordet lönsamhet.

 1. 1. Praktiska och Ekonomiska förutsättningar för Solarblinds : En preliminär studie av en Solarblinds prototyp baserad på de praktiska och ekonomiska perspektivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emmanuel Muhindo; Joumata Rashou; [2022]
  Nyckelord :SBS; Electrical energy production; LCOE; Simulation; Pyranometer; Sunspace; Inclination angle; Treehouse and Profitability.  ; SBS; Elproduktion; LCOE; Simulering; Solceller; Lutningsvinklar; Lönsamhet; Solutrymme; Trähus och Pyranometer.;

  Sammanfattning : This study addresses the use of a Solar blind system (SBS) instead of ordinary glass used on windows of buildings. To investigate the effects of using an SBS for electricity energy generation a fictitious wooden house as a prototype, a real building needed to be constructed. LÄS MER

 2. 2. Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lindström Qvick; [2022]
  Nyckelord :Drönare; hållbarhet; säkerhet; samhällsbyggnad; anläggningsarbeten; lidar;

  Sammanfattning : Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Lean Production inom livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Victor Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Lean Production; Lean; effektivisering; lönsamhet; kundnöjdhet; detaljhandel;

  Sammanfattning : Lean Production är en välkänd filosofi som är väl beprövad inom tillverkningsindustrin men inte inom detaljhandeln. Filosofin bygger på att genom förändringar effektivisera verksamheten genom att minska slöseri av resurser och ständigt arbeta med förbättringar. LÄS MER

 4. 4. Den ekonomiska skillnaden mellan frivillig kontra obligatorisk CSR Assurance : En undersökande studie av den europeiska detaljhandeln på kort sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Björn Eklund; Sarah Andersen; [2022]
  Nyckelord :CSR Assurance; CSR Assurance provider; Legitimacy theory; Signaling theory; Economic performance; CSR Assurance; CSR Assurance leverantör; Legitimitetsteori; Signaleringsteori; Ekonomisk prestanda;

  Sammanfattning : Titel: Den ekonomiska skillnaden mellan frivillig kontra obligatorisk CSR Assurance Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Björn Eklund & Sarah Andersen Handledare: Anders Hedman Datum: 2022 - Januari Syfte: 2024 blir det obligatoriskt för svenska företag att genomföra en extern granskning av sina CSR rapporter. Studiens syfte har därför varit att genom en jämförande studie, undersöka de ekonomiska konsekvenserna av obligatorisk kontra frivillig CSR Assurance bland företag. LÄS MER

 5. 5. Vad avgör tysk kapitalstruktur? En empirisk studie om pecking order, trade-off teorin och bestämmande bakomliggande faktorer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eline Damkjær; Philip Samuelsson Forsdik; Philip Jönerup; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Tyskland; Trade-off teorin; Pecking order teorin; Skuldsättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vad avgör tysk kapitalstruktur? En empirisk studie om pecking order, trade-off teorin och bestämmande bakomliggande faktorer. Seminariedatum: 13/1-22 Kurs: FEKH89 Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Kapitalstruktur, Tyskland, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Skuldsättning Syfte: Syftet är att undersöka hur olika variabler påverkar valet av kapitalstruktur hos tyska företag. LÄS MER