Sökning: "lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 2099 uppsatser innehållade ordet lönsamhet.

 1. 1. Personal- och kulturell styrning i praktiken - En fallstudie med inriktning på detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zebastian Johansson; Filip Adolfsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :Personal styrning; kulturell styrning; ekonomistyrning; motivation; MCS; socialstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera sina anställda är gynnsamt på många sätt, bland annat för företagetslönsamhet och de anställdas välmående. Personal-, och kulturell styrning får de anställda attindirekt motivera sig själva respektive varandra, men påverkan av styrsystemen ochmotivationen blir mer komplext med en större tidsram. LÄS MER

 2. 2. Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; Jonathan Praetorius; [2021-08-23]
  Nyckelord :Hållbarhet; lönsamhet; ESG; ROA; USA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara. LÄS MER

 3. 3. Hur har Covid-19 påverkat konkursrisken inom hotell- och nöjesparksbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Albertsson; Wilma Holmström; [2021-06-30]
  Nyckelord :Bankruptcy Risk; Profitability; Capital Structure; Amusement Parks; Hospitalities; Covid-19; Konkursrisk; Lönsamhet; Kapitalstruktur; Nöjesparker; Hotell; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företag sätts i konkurs när de är oförmögna att betala sina skulder och föratt förhindra det bör företag arbeta för att skapa en hanterbar risk i sinkapitalstruktur. I samband med pandemin covid-19 med start våren 2020 infördeSveriges regering restriktioner med syfte att begränsa allmännasammankomster. LÄS MER

 4. 4. En prestationsbaserad jämförelse av svenska hållbarhetsfonder och indexfonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Arnesen; David Nordström; [2021-06-30]
  Nyckelord :Sustainable funds; Mutual fund returns; Sustainable investing.; Hållbarhetsfonder; Fondavkastning; Hållbara investeringar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna kandidatuppsats undersöker den finansiella prestationen av svenskahållbarafonder i jämförelse med svenska indexfonder. Vidare undersöks hur fondförvaltareför hållbara fonder betraktar hållbarhet och lönsamhet.Syfte: Rapportens syftar till att belysa hur hållbarhet relaterar till lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Mandatory ESG Disclosure and its Effect on Firm Performance

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Ahlqvist; Nathalie Jonoska; [2021-06-23]
  Nyckelord :Financial Firm Performance; Firm Performance; ESG; Non-Financial Information; NFI; CSR; Directive 2014 95 EU; Difference-in-Difference;

  Sammanfattning : With the intention to reach a more sustainable future, the EU implemented Directive2014/95/EU in 2014, mandating large and public firms to start disclosing ESG information.The resulting changes are however first noticeable in the annual reports for 2017. LÄS MER