Sökning: "lönsamma branscher"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden lönsamma branscher.

 1. 1. ”Syns du inte, finns du inte” : Eventmarknadsföring ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Bianka Farkas-Szabó; Johanna Ekberg; Melissa Löfman Nastefski; [2021]
  Nyckelord :Event marketing; customer relationships; brands; sponsorship; communication; experience; evaluation; Eventmarknadsföring; kundrelationer; varumärken; sponsring; kommunikation; upplevelse; utvärdering;

  Sammanfattning : Eventmarknadsföring växer som marknadsföringsform och allt fler företag har börjat inkludera denna i sin marknadsföringsstrategi. Genom interaktiv kommunikation via ett event eller en händelse ligger fokus på skapandet av kundrelationer via det fysiska mötet som ofta anses vara mycket värdefullt. LÄS MER

 2. 2. Hur speglar kapitalstrukturen svenska FinTech-företags finansiella prestation? : En kvantitativ studie om finansiering och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Taher Abushiere; Jacqueline Jernfalk Löfblad; [2021]
  Nyckelord :FinTech companies; capital structure; ROE; ROA; trade-off teorin theory; pecking-order theory; life cycle theory; regression analysis.; FinTech företag; kapitalstruktur; ROE; ROA; trade-off teorin; pecking-order teorin; livscykelteorin; regressionsanalys.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to assess whether there is a relationship between capital structure and financial performance among Swedish FinTech companies. Previous studies have examined this relationship in other industries and in other countries with mixed and sometimes contradictory results. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt i tillväxtföretag : Vilka möjligheter för utveckling är viktigast att fokusera på för en hållbar tillväxt i ett tillväxtföretag?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patrik Rucinski; Mathias Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; verksamhetsutveckling; medarbetarfokus; tillväxtföretag; tillväxt; behovskartläggning; fallstudie;

  Sammanfattning : Många verksamheter idag prioriterar och satsar på ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till alla dimensioner i den hållbara utvecklingen idag. Företag som satsar på hållbar utveckling och som kan ses som hållbara företag har visat sig prestera bättre och vara mer lönsamma. LÄS MER

 4. 4. Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? : En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Äijä; Sofia Olsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; FP; financial performance; GICS; sectors; CSR; CSR-dimensioner; FP; lönsamhet; GICS; sektor;

  Sammanfattning : Titel: Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elin Äijä och Sofia Olsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – januari Syfte: Det finns omfattande forskning om sambandet mellan CSR och FP, men endast ett fåtal studier har studerat sambandet i olika sektorer. Sektorstillhörighet har ofta endast inkluderats som kontrollvariabel, och det fåtal studier som fokuserat på sektorer är begränsade till enstaka sektorer, kortare tidsperioder eller är geografiskt avgränsade. LÄS MER

 5. 5. Årsredovisningen, ett objektivt informationsdokument eller ett marknadsföringsverktyg? : En kvantitativ studie om läsbarheten i svenska börsnoterade företags årsredovisningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felicia Ceder; Olivia Ahlmén; [2018]
  Nyckelord :Readability; annual report narratives; obfuscation hypothesis; positive accounting theory; Institutional theory; Läsbarhet; årsredovisningens berättande delar; obfuscation hypothesis; positiv redovisningsteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund Årsredovisningens berättande delar utgör numera majoriteten av årsredovisningen. De berättande delarna hjälper läsaren att tolka den finansiella informationen. Därmed är läsbarheten i de berättande delarna viktig för årsredovisningens användbarhet. LÄS MER