Sökning: "löpande handel"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden löpande handel.

 1. 1. Bordet fullt med pengar : en studie om förstadagsavkastning i börsintroduktioner - ett branschperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Fredrik Nilsson; Zebastian Waak; [2019]
  Nyckelord :Initial public offering; underpricing; first-day return; industry; listing transaction; intraday trades; Börsintroduktion; underprissättning; förstadagsavkastning; bransch; noteringstransaktion; löpande handel;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar ett branschspecifikt perspektiv som tillägg till forskningen angående faktorer som påverkar underprissättning i börsintroduktioner. Mätningarna har ämnat att undersöka om det föreligger branscher som har avvikande förstadagsavkastning i förhållande till genomsnittet för samtliga branscher. LÄS MER

 2. 2. Stadsgatans överlevnad : En studie av förhållandet mellan utbud, densitet och urban form

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :August Ekman Öhrn; Pontus Wirf; [2019]
  Nyckelord :stadsplanering; urban form; space syntax; handel; densitet;

  Sammanfattning : Staden som en handelsplats har djupa rötter och handelns form i våra städer förändras löpande, i samtiden kanske framförallt genom e-handelns intåg. Arenan för kommersiell service är i ständig förändring och när våra städer förtätas har vi genom planering chans att påverka förutsättningarna för kommersiell service. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning i statligt ägda bolag : En fallstudie som beskriver förändringen av struktur, disposition och argumentation över en period av tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marielle Stern; Alexandra Thorsell; [2018]
  Nyckelord :Change; Sustainability Reporting; Law; State-owned Companies; Förändring; Hållbarhetsredovisning; Lagkrav; Statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund Under senare år har diskussionen om företags miljöpåverkan och sociala ansvar trappats upp. Den svenska regeringen har vid två tillfällen, sedan 2007, infört riktlinjer och lagkrav om hållbarhetsredovisning. Tidigare studier har inte funnit någon stark koppling mellan politisk reglering och förändrat hållbarhetsarbete. LÄS MER

 4. 4. Högfrekvenshandel : En handelsteknik som kräver utveckling av regleringen samt övervakning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Bergsman; [2016]
  Nyckelord :affärsjuridik; börsrätt; högfrekvenshandel;

  Sammanfattning : Högfrekvenshandel är en växande handelsteknik på de finansiella marknaderna i både Sverige och USA. Genom införandet av EU-direktivet MiFID II i svensk rätt, kommer denna handelsteknik att regleras för första gången i Sverige. Även i USA finns ett regleringsförslag som väntar på att införas. LÄS MER

 5. 5. Beskattning av derivatinstrument-Gällande rätt för klassificering och periodiseringen av derivatinstrument

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kalle Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :Beskattningsrätt; redovisningsrätt; derivat; kapitalvinstbeskattning; bokföringsmässiga grunder; klassificering; periodisering; avdragsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning redogör för beskattningen av derivatinstrument i inkomstslaget näringsverksamhet. I inkomstskattelagen delas derivatinstrument upp i lagertillgångar eller kapitaltillgångar baserat på vilken typ av aktiebolag som äger tillgången. LÄS MER