Sökning: "löpande redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden löpande redovisning.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering och kunskapshantering : En studie av redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Hultgren; Josefine Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Knowledge management; Accounting; Digitalisation; Artificial intelligence; Big data; Kunskapshantering; Redovisning; Digitalisering; Artificiell intelligens; Big data;

  Sammanfattning : Digital tools like Big data and Artificial Intelligence will have a more important element in the accounting industry and in order to utilize the tools in the organization, employees need to develop their knowledge in order to interpret and analyze information. In the study we investigate how organizations work with knowledge management in regards to how digitalisation affects the industry. LÄS MER

 3. 3. Löpande revision och dess inverkan på auktoriserade revisorer : En kvantitativ studie med fokus på revisionsprocess, god revisionssed, riskbedömning & kvalitet i revisionen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fuad Seferaj; Sasa Vajagic; [2020]
  Nyckelord :Continuous audit; Traditional audit; Audit process; Generally Accepted Auditing Standards; Risk assessment; Quality in audit; Automation; Auditor.; Löpande revision; Traditionell revision; Revisionsprocess; God revisionssed; Riskbedömning; Kvalitet i revisionen; Automatisering; Revisorer.;

  Sammanfattning : In conjunction with the progress of automation and digitalisation in the audit industry, the opportunities for a continuous audit have increased. There are indications that real-time updates of the audit process are becoming more common within the audit profession, which allows auditors to continuously analyse and control the audited company. LÄS MER

 4. 4. Redovisningskonsulten och den rådgivande rollen : En kvalitativ studie om förändrade kompetenskraven som följer med den rådgivande rollen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Centerman; Jasna Jagunic; Patrik Johansen; [2020]
  Nyckelord :Redovisning; automatisering; artificiell intelligens; rådgivande roll; kompetenskrav;

  Sammanfattning : Inledning: Automatiseringen och AI:s påverkan på redovisningsbranschen blir alltstörre och tar i många fall över redovisningskonsulternas arbetsuppgifter. Den tidsom frigörs kan redovisningskonsulterna använda till rådgivning åt sina kunder.Detta ställer dock krav på nya kompetenser hos redovisningskonsulten. LÄS MER

 5. 5. Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; private law; avtalsrätt; entreprenadrätt; construction law; standardavtal; AB 04; redovisning; kostnadsredovisning; allmänna bestämmelser; löpande räkning; självkostnadsprincipen; general conditions of contract; contract; tolkning; avtalstolkning entreprenad; entreprenadavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. LÄS MER