Sökning: "löparskor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet löparskor.

 1. 1. Lutningen och löparskons påverkan på muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid utförslöpning : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Hansson; [2020]
  Nyckelord :EMG; lutning; löparskor; muskelaktivitet; utförslöpning;

  Sammanfattning : Terränglöpning sker på varierande underlag med stora höjdskillnader, utmanande miljöer och ställer höga krav på utövaren. Ökat excentriskt arbetet i nedre extremitet vid utförslöpning har kopplats till mer skador och värk. Få tidigare studier har gjorts på utförslöpning brantare än -12º lutning. LÄS MER

 2. 2. Lutningens inverkan på fotens tryckkraft och rörelseomfång i nedre extremitet och ländrygg vid utförslöpning : En experimentell studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anton Fauli; Tove Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Lutning; rörelseomfång; skyrace; tryckkraft; utförslöpning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökad trend i extremsporter har bidragit till konceptet skyrace. Utförslöpning har påvisat större belastning på höft-, fot- och knäled, vilket ökar risken för skador. Tidigare studier har granskat lutningar på maximum -12° men i skyrace förekommer lutningar på -30° till -40°. LÄS MER

 3. 3. Effect of exercise therapy on eversion/inversion angle in female runners: : A pilot study.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sofia Kyrk Tibuzzi; [2017]
  Nyckelord :Pronation; Running; Running Shoes; Subtalar Joint; Pronation; Löpning; Löparskor; Subtalarled;

  Sammanfattning : Background: Running has many health benefits and has therefore become a sport with an expanded popularity worldwide. With it comes an increased incidence of overuse injuries, and there is a constant debate whether the shoes a runner uses should be as supportive as possible or minimalistic in order to facilitate a more natural running pattern. LÄS MER

 4. 4. Idrottsskador vid löpning, vilken betydelse har löparskons egenskaper? : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Fredrik Gesar; [2017]
  Nyckelord :Cushion; running; runningshoes; foot; pronation; supination; drop; motion control;

  Sammanfattning : Löpning är en av de största fysiska aktiviteterna runt om i världen. Det räknas med att 37-56 % av alla som löper någon gång drabbas av en skada i samband med löpningen. LÄS MER

 5. 5. Löparskor rekommenderade efter fottyp – relevant i skadeförebyggande syfte? : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Rebecca Rehn; Josefin Utter; [2017]
  Nyckelord :running; injuries; motion control; neutral; stability; minimalist;

  Sammanfattning : Background: Running can lead to injuries, and there are several types of shoes that are designed to reduce them. Running shoes have not yet been proven to prevent running related injuries. LÄS MER