Sökning: "löpband"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet löpband.

 1. 1. Mest för uppvärmning! : En kvantitativ studie om gymmedlemmars syn på konditionsmaskiner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björkdahl; [2018]
  Nyckelord :Gym; endurance training; motivation; socioculture; Gym; konditionsträning; motivation; sociokultur;

  Sammanfattning : Konditionsmaskiner används i relativt stor utsträckning på gym och det varierar mellan människor. Idag tränas mer kondition på gym, men frågan är i vilken utsträckning på maskiner? Studiens syfte är att studera vilken syn gymmedlemmar har på konditionsmaskiner och vilka motiv som finns till att använda dessa. LÄS MER

 2. 2. Effect of exercise therapy on eversion/inversion angle in female runners: : A pilot study.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sofia Kyrk Tibuzzi; [2017]
  Nyckelord :Pronation; Running; Running Shoes; Subtalar Joint; Pronation; Löpning; Löparskor; Subtalarled;

  Sammanfattning : Background: Running has many health benefits and has therefore become a sport with an expanded popularity worldwide. With it comes an increased incidence of overuse injuries, and there is a constant debate whether the shoes a runner uses should be as supportive as possible or minimalistic in order to facilitate a more natural running pattern. LÄS MER

 3. 3. Korrelationen mellan GIH:s pyramidtest och VO2max-test på löpband : - en valideringsstudie på gymnasieelever

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Stålman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar. Studiens syfte var att ta reda på om det finns ett signifikant samband mellan 5-minuters pyramidtest (5MPT) och ett maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband hos en gymnasieklass på samhällsvetenskapsprogrammet. LÄS MER

 4. 4. Intelligent löpband : Hastighetsreglering efter användarens rörelse och ökad säkerhet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Daniel Rosell; [2017]
  Nyckelord :Rehab; Treadmill; Speed control; Safety; Automation; Physical therapy; Rehabilitering; Löpband; Hastighetsreglering; Säkerhet; Automatisering; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av billiga löpband som reglerar hastighet automatiskt efter användarens steg. Behovet finns främst inom vården för rehabilitering av patienter med olika rörelse- eller balansproblem där nuvarande lösningar ofta är mycket dyra. LÄS MER

 5. 5. Forcerad gångträning på löpband förbättrar gånghastigheten hos personer med hemipares till följd av en stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Falkeman Brink; Emma Hansson; [2017]
  Nyckelord :Gånghastighet; Gångmönster; Löpband; Rehabilitering; Stroke;

  Sammanfattning : Introduktion: Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar. Karaktäristiskt vid hemipares till följd av en stroke är ett asymmetriskt gångmönster och en nedsatt gånghastighet jämfört med friska individer. LÄS MER