Sökning: "löpning"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet löpning.

 1. 1. Lutningen och löparskons påverkan på muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid utförslöpning : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Hansson; [2020]
  Nyckelord :EMG; lutning; löparskor; muskelaktivitet; utförslöpning;

  Sammanfattning : Terränglöpning sker på varierande underlag med stora höjdskillnader, utmanande miljöer och ställer höga krav på utövaren. Ökat excentriskt arbetet i nedre extremitet vid utförslöpning har kopplats till mer skador och värk. Få tidigare studier har gjorts på utförslöpning brantare än -12º lutning. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden på Vo2 mellan cykling och löpning på samma angivna hjärtfrekvens

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar El Boudoufti Stigebrand; [2019]
  Nyckelord :cykling; energikälla; löpning; kaloriförbrukning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stegfrekvensens betydelse för knäsmärtor vid långdistanslöpning, en pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marica Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Biomechanics; injury; lower extremity; running; step rate.; biomekanik; löpning; nedre extremitet; skador; stegfrekvens.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Incidensen av löprelaterade skador varierar mellan 19.4-79.3% varje år. Knäsmärta är den vanligaste skadeorsaken. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aleksandra Vujic; Nicole Freij; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; exercise; physical activity; physical exercise; Bipolär sjukdom; fysisk aktivitet; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Zara Moberg; [2019]
  Nyckelord :kreativ metod; analys genom syntes; fenomenologi; landskapsarkitektur; stadsplanering; löpning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att skapa ett mönsterspråk för löparvänlig stad och därigenom ge exempel på användning av mönsterspråk som format för att beskriva upplevelse av landskap. Hur vi vistas i landskap avgör hur vi upplever landskap. LÄS MER