Sökning: "löpning"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet löpning.

 1. 1. Skillnaden på Vo2 mellan cykling och löpning på samma angivna hjärtfrekvens

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar El Boudoufti Stigebrand; [2019]
  Nyckelord :cykling; energikälla; löpning; kaloriförbrukning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stegfrekvensens betydelse för knäsmärtor vid långdistanslöpning, en pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marica Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Biomechanics; injury; lower extremity; running; step rate.; biomekanik; löpning; nedre extremitet; skador; stegfrekvens.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Incidensen av löprelaterade skador varierar mellan 19.4-79.3% varje år. Knäsmärta är den vanligaste skadeorsaken. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aleksandra Vujic; Nicole Freij; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; exercise; physical activity; physical exercise; Bipolär sjukdom; fysisk aktivitet; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Zara Moberg; [2019]
  Nyckelord :kreativ metod; analys genom syntes; fenomenologi; landskapsarkitektur; stadsplanering; löpning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att skapa ett mönsterspråk för löparvänlig stad och därigenom ge exempel på användning av mönsterspråk som format för att beskriva upplevelse av landskap. Hur vi vistas i landskap avgör hur vi upplever landskap. LÄS MER

 5. 5. Anti-stressträning : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Lindberg; Julia Fex Rytterborg; [2019]
  Nyckelord :High intensity training; low intensity training; physical activity; stress; sedentary; dose-response; recommendations; intensity.; Högintensiv träning; lågintensiv träning; fysisk aktivitet; stress; stillasittande; dos-respons; rekommendationer; intensitet.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet är att studera om träning på olika intensitetsnivåer påverkar upplevd stress hos kvinnor i Sverige. Denna studie kommer svara på dessa frågeställningar:  Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på lågintensiv träning i form av promenader jämfört med kvinnor som deltar på högintensiv träning i form av löpning? Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på högintensiv träning i form av löpning jämfört med kvinnor som inte tränar alls? Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på lågintensiv träning i form av promenader jämfört med kvinnor som inte tränar alls?           Metod: Studien är en tvärsnittsstudie, genom enkätundersökningar har skillnader i upplevd stress jämförts på kvinnor med medelålder 39,03 år ( ± 14,44), som antingen tränat högintensivt eller lågintensivt. LÄS MER