Sökning: "lösenordssäkerhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet lösenordssäkerhet.

 1. 1. Webbläsares inbyggda lösenordshanterare : Faktorer som påverkar privatpersoners användning/ickeanvändning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Klaar; Allen Masak; [2021]
  Nyckelord :Password management; technical security; informational security; web browsers builtin password managers; password security; master password; memorization; Lösenordshantering; teknisk säkerhet; informationssäkerhet; webbläsares inbyggda lösenordshanterare; lösenordssäkerhet; huvudlösenord; memorering;

  Sammanfattning : Kunskap om lösenord och deras säkerhet är idag något som förbises av den gemene datoranvändaren. Lösenordshanterare kan både hjälpa och skydda vid hanteringen av lösenord. De flesta webbläsare idag har inbyggda funktioner för lösenordshantering. LÄS MER

 2. 2. Lösenordshantering bland anställda på IT-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jamilla Johansson; Fredrik Bongcam; [2020]
  Nyckelord :information security; password; password security; password usage; IT companies; employees; PMT; CIA; informationssäkerhet; lösenord; autentisering; lösenordshantering; IT-företag; anställda; PMT; CIA;

  Sammanfattning : In 2019 over 60% of Swedish companies had their business processes digitalized, which mean that they need to protect the digitalized data and information. A common method for protecting digital information and data is by using authentication methods. One authentication method is by using passwords. LÄS MER

 3. 3. Hantering av lösenord - Väljer anställda lösenord efter bästa förmåga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Wengle; Siri Aall Flood; [2017]
  Nyckelord :Lösenord; Lösenordshantering; Lösenordssäkerhet; Informationssäkerhet; PMT; SCT; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett existerande problem idag är att personer inte använder tillräckligt säkra lösenord för att kunna värja sig mot olika attacker. Denna studie undersöker hur anställdas tidigare kunskap och utbildning inom lösenordssäkerhet påverkar deras faktiska kunskap och hur de applicerar denna kunskap när de väljer lösenord. LÄS MER