Sökning: "löslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet löslighet.

 1. 1. Pulverkol som akut kemisk barriär för dricksvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alexandra Klerck; [2020]
  Nyckelord :Bensin; MGO; Hybridolja; Pulveriserat aktivt kol PAK ; oljeutsläpp; löslighet;

  Sammanfattning : På Norrvattens reningsverk, Görvälnverket, produceras dricksvatten genom rening av råvatten från Östra Mälaren. Dricksvattenverket ligger i direkt anslutning till Mälaren, vilket är bra då vattnet inte behöver transporteras för att renas. LÄS MER

 2. 2. Groundwater flow modelling to address hydrogeological response of a contaminated site to remediation measures at Hjortsberga, southern Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Adam Johansson; [2020]
  Nyckelord :PCP; Groundwater modelling; Permeable reactive barrier; Hjortsberga sawmill; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Pentachlorophenol (PCP) is a chlorinated aromatic compound that was commonly used for treatment of wood against microbial degradation before it got banned in the 1970s. Due to its solubility in water, PCP is a common groundwater contaminant around old sawmills, for example near Hjortsberga in southern Sweden where this study was performed.. LÄS MER

 3. 3. Prediction of compound solubility in Dimethyl sulfoxide using machinelearning methods including graph neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Norrsjö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In drug discovery, compounds that are insoluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO) are not wanted and can be disregarded. To avoid wasting time and resources pharmaceutical companies are trying to predict compound solubility before selecting compounds for further research. LÄS MER

 4. 4. Synthetic Functionalization of Colloidal Lignin Particles for Wood Adhesive Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Fusi Alexander Deen; [2020]
  Nyckelord :Lignin; Colloidal Lignin Particles; Glyoxal; CLPs; adhesive; Lignin; kolloidala ligninpartiklar; glyoxal; CLP; lim;

  Sammanfattning : Functionalizable spherical colloidal lignin particles (CLPs) represent a valuable asset for the valorization of lignin side-streams from the pulp industry. The spherical structure allows for the circumvention of the heterogeneous and poorly dispersible structure of the biopolymer. LÄS MER

 5. 5. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER