Sökning: "lösningsorientering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet lösningsorientering.

 1. 1. LÖSNINGSFRÄMJANDE ELLER LÖSNINGSHÄMMANDE? - En kvantitativ innehållsanalys över nyhetsporträtteringen i Sveriges Television & Sveriges Radio

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Svensson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Inramning; analysram; lösningsorientering; ansvarstillskrivning; personifiering medmänsklighet; konflikt; maktlöshet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att kartlägga hur stor närvaron av lösningsorienterad respektive icke lösningsorienterad porträttering är i SVT och SRs nyhetsinnehåll samt om, och i så fall hur porträtteringen har förändrats över tid. Teori: Inramningsteorin varifrån en egenskapad teori presenteras angående inramningars inbördes relationer. LÄS MER

 2. 2. Vem blir jag nu då? – En studie om lärares identitet i samband med covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanne Nystedt; [2021]
  Nyckelord :läraridentitet; gymnasielärare; pandemi; covid-19; lösningsorientering; flexibilitet;

  Sammanfattning : Lärares identitet skapas och omskapas kontinuerligt i samspel med omgivningen. Att känna till och stödja utvecklingen av lärares identitet har visat sig vara viktig för bland annat kvaliteten i undervisningen och engagemanget för yrket. LÄS MER