Sökning: "lösruta"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lösruta.

  1. 1. Lättruta, lösruta, vädringsruta. En undersökning av hur de konstruerades

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Sara Jern; [2019-05-22]
    Nyckelord :Airing pane; window pane; openable; lättruta; lösruta; vädringsruta; öppningsbar; innanfönster;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER