Sökning: "löthman"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet löthman.

 1. 1. Hide or Embrace Drawbacks? - A Quantitative Study of the Impact of Two-Sided Messaging in the Online Secondary Marketplace Setting

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sofie Bixo; Tyra Löthman; [2023]
  Nyckelord :Purchase intention; Facebook Marketplace; Second-hand buying; Theory of Planned Behaviour; Two-sided messaging;

  Sammanfattning : In recent years, online secondary marketplace platforms have experienced rapid growth as both sustainability concerns and the demand for second-hand products have increased substantially. Despite this considerable growth, second-hand marketplaces have remained relatively understudied. LÄS MER

 2. 2. Genusarbete i förskolan : en studie om hur förskollärare arbetar för att motverka könsmönster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Melinda Aqvilin; Fanny Löthman; [2021]
  Nyckelord :genus; könsmönster; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Genus är konstruerat av människan för att beskriva relationen mellan man och kvinna (Svaleryd2002, ss. 29-30). Ett genusarbete i förskolan grundar sig i ett större område, närmare bestämt jämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Committed to Exercise : A qualitative study on the persuasive effect and potential of a gym’s online booking system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anna Löthman; Malin Liljeblad; [2021]
  Nyckelord :Interaction design; Human-centred design; Persuasive technology; Gamification; Online booking systems; Gyms; Exercise; Motivation;

  Sammanfattning : While physical activity has many important benefits on our health and well-being, many people find it hard to establish and maintain long-lasting exercise routines. Technology can be an effective tool to combat this issue by increasing users’ motivation to exercise and encouraging them to make healthier choices. LÄS MER

 4. 4. Fotboll : ett världsspråk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joacim Larsson; Marcus Löthman; [2021]
  Nyckelord :idrott; sport; fotboll; integration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede inom kommunal hemsjukvård i glesbygden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Niclas Olander; Isabelle Löthman; [2021]
  Nyckelord :District nurse; Home care; Nurse s experience; Nursing; Palliative care; Sparsely populated areas; Distriktssköterska; Glesbygd; Hemsjukvård; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider cirka 90 000 personer per år, där 80 procent beräknas varit i palliativt skede. Utifrån tidigare forskning visade det sig att majoriteten vill dö i hemmet. Detta kräver stor kunskap av distriktssköterskan för att kunna ge bästa möjliga lindrande behandling för den enskilde patienten. LÄS MER