Sökning: "lövträd"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet lövträd.

 1. 1. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sandra Pettersson; Petter Rönneland; [2019]
  Nyckelord :herbicider; ekopark; fenoxisyror; flygbesprutning; skogshistoria; lövträd;

  Sammanfattning : I början av 1940-talet utvecklades en ny typ av effektiva ogräsdödande kemikalier, så kallade hormonderivat. Dessa hormonderivat, som är en typ av herbicider kom att användes för att bekämpa lövvegetation inom skogsbruket i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Identifiera löv i skogar – Att lära en dator känna igen löv med ImageAI

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :My Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :SCA; Machine learning; Neural networks; Deep learning; Forest classification; Leaf; Orthophoto; Python; TensorFlow; ImageAI; SCA; Maskininlärning; Neurala nätverk; Djuplärning; Klassificering av skog; Löv; Ortofoton; Python; TensorFlow; ImageAI;

  Sammanfattning : A current field of research today is machine learning because it can simplify everyday life for human beings. A functioning system that has learned specific tasks can make it easier for companies in both cost and time. A company who want to use machine learning is SCA, who owns and manages forests to produce products. LÄS MER

 3. 3. The future of retention forestry : the historical legacy in stands and its impact on retention in the next generation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jan Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Naturhänsyn; trakthyggesbruk; biodiversitet; ekologiska strukturer; skogsskötsel; landskap; kontinuitet; sekundärskog; bevarande; hotade arter; tree; Green; retention; clearcutting; biodiversity; ecological structures; management; landscape; continuity; secondary forests; conservation; threatened species;

  Sammanfattning : Today, around 55% of the world’s forests are already managed for timber pro-duction and other values. The need for actions concerning the fast decline in biodiversity was in the late 20th century met by the uprising of retention forest-ry. LÄS MER

 4. 4. The relative importance of beavers (Castor fiber) and browsers on the recruitment of broad-leaved trees in riparian areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :beaver; Castor fiber; ungulates; herbivory; broad-leaved; riparian; conservation management;

  Sammanfattning : Managed forest landscapes in Sweden are dominated by boreal coniferous forest and are deficient in broad-leaved trees. Both beavers (Castor fiber) and ungulate browsers prefer broad-leaved trees to conifers, and the interaction between multiple herbivores may have a considerable impact on the recruitment of deciduous trees in riparian areas. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Katrinehill i Sundsvall

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Sammanfattning : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. LÄS MER