Sökning: "löwendahl"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet löwendahl.

 1. 1. Nyandliga fenomen inom Nordmarkens pastorat : Postsekulära tolkningar av deltagarobservationer i en Värmländsk församling

  L3-uppsats,

  Författare :Hanna Alfonsson Bystrand; [2022]
  Nyckelord :New spiritual phenomenon; Post-secularism; Nordmarken Parish;  The Church of Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate The Church of Sweden’s role in the society of Årjängs municipality and to make visible if and how new spiritual phenomena occurs in Nordmarken Parish. Previous research suggests that more research is needed regarding new spirtual phenomena (Frisk 2015). LÄS MER

 2. 2. Att leva med diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Löwendahl; Emelie Karlsson; Therese Svensson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; diabetes type 2; lifestyle; patient experience; self care; Diabetes mellitus typ 2; diabetes typ 2; livsstil; patienters erfarenheter; egenvård;

  Sammanfattning : Titel: Att leva med diabetes mellitus typ 2.  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är ett globalt problem och fler personer insjuknar årligen. Egenvård är en central del av behandlingen för dessa personer. LÄS MER

 3. 3. ”Du är mer än din kropp” Råd från individer med positiv kroppsuppfattning om hur man kan trivas bättre med sin kropp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Natalie Löwendahl; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes vilka råd personer med positiv kroppsuppfattning ger för att andra också ska trivas bättre med sin kropp. Femtio semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagare i åldrarna 26–27 år. LÄS MER

 4. 4. New age och Mindfulness : En undersökning om några människors syn på New age och Mindfulness

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Persson; [2017]
  Nyckelord :New age; Mindfulness; livsåskådning; religion; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika perspektiv det finns på New age och Mindfulness. De flesta kvinnliga informanter som jag intervjuat påtalar att New age och Mindfulness är något som är naturligt och fritt. Människan är i centrum och den personliga hälsan har ett stort fokus. LÄS MER

 5. 5. Var är det lönsamt att bygga gröna byggnader?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Magnus Jansson; Anders Löwendahl; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER