Sökning: "la luna"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden la luna.

 1. 1. Jungiansk analys av Bertoluccis La Luna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Anton Olandersson; [2019]
  Nyckelord :Carl Jung; Jungian Analyses; Jungiansk Analys; La Luna; Bernardo Bertolucci; dröm; dream; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras La Luna av Bernardo Bertolucci utifrån ett jungianskt perspektiv med fokus på månsymboliken i filmen och medvetandets utveckling för att utnyttja mindre använd jungiansk teori inom filmanalys och samt för att fortsätta det jungianska analyserandet av Bertoluccis filmer. Analysen jämförs med de tidigare jungianska analyserna av Bertoluccis filmer och hur analysen står i relation till den jungianska filmteorin som har ökat i populäritet de senare åren. LÄS MER

 2. 2. Itinerarios urbanos en la Barcelona de postguerra : Los enunciados peatonales en Nada, Luna lunera y El país del alma

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Anna Rofes Vernhes; [2013]
  Nyckelord :Barcelona in literature; Carmen Laforet; Rosa Regàs; Nuria Amat; Michel de Certeau; rhetoric of walking; city novel; Lefebvre; social space; Barcelona en la literatura; Carmen Laforet; Rosa Regàs; Nuria Amat; Michel de Certeau retórica del andar; novela urbana; Lefebvre; espacio social;

  Sammanfattning : As of the 19th C up until our present day, big cities have set the stage for many literary works, and Barcelona is no exception to this occurrence.  This study aims to address the urban imagery of a postwar Barcelona through the walks described in three novels, written by Spanish women writers. LÄS MER

 3. 3. La luna en tres obras poéticas de Federico García Lorca

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Madelene Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :la luna; la muerte; metáfora; símbolo;

  Sammanfattning : La Luna en tres obras poéticas de Federico García Lorca trata de atender el significado de la luna en la obra lorquiana. El objetivo es investigar como la luna se presenta en las obras elegidas para ver si solo tiene una significación mortal en la obra lorquiana o si la hipótesis de que la luna tiene una significación variada se cumple. LÄS MER