Sökning: "labbet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet labbet.

 1. 1. Dispense Analysis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johannes Kignell; [2021]
  Nyckelord :Dispensering; Tryckkärl; Flöde; Cepheid; Automation; Covid; Analys; Cad; Simulering;

  Sammanfattning : De automatiserade produktionslinjerna på Cepheid kallas Robal. Robal arbetar dygnet runt för attproducera så många patroner som möjligt. Produktionslinjen består av en grupp av stationer somtillsammans producerar patroner. LÄS MER

 2. 2. Emissioner av nanotrådar från epitaxisubstrat

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Camilla Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :Nanosäkerhet; epitaxi; arbetsplatsrisk; aerosol; hälsorisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Morfologiska likheter med asbest tillsammans med toxikologiska studier i celler och försöksdjur har väckt oro för de potentiella hälsoriskerna om nanotrådar kan bli luftburna och inandas vid hantering. Nanotrådar växta på substrat genom epitaxi kan riskera att skadas under hantering vid förberedelse för analys i mikroskop och detta examensarbete ämnar undersöka huruvida nanotrådar eller fragment av dessa kan lossna från substratet och bli luftburna då detta händer. LÄS MER

 3. 3. A comparison between LiF, Al2O3 and NaCl pellets for luminescence dosimetry based on clinical and laboratory measurements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Edita Solak; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Radiation protection is of importance for the general public, patients and personnel in many different situations: rare accidents involving ionizing radiation, medical examinations or work tasks in the medical clinic or nuclear industry to name a few. Optimization in radiation protection and limitation of radiation doses are essential to prevent overexposure and for reducing negative health consequences. LÄS MER

 4. 4. Material characterization of long-term stress relaxation in a semi-crystalline polymer material : An experimental and numerical study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jakob Görtz; [2021]
  Nyckelord :Abaqus; MCalibration; PRF; HDPE; Stress relaxation; Long-term testing; Theoretical expressions; Material calibration;

  Sammanfattning : As the plastic and packaging industry is looking to increase the longevity of plastic products as well as recycling used material, there is a need to understand how material properties respond and change during long periods of mechanical loading. Physical tensile experiments on thin plant-based High-Density Polyethylene (HDPE) are conducted with the intent of capturing relaxation behavior from a short-term (1-3 hours) and long-term (29-56 days) perspective. LÄS MER

 5. 5. Development of a Method for Separation of Adenine Nucleotides

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Erika Miegel; [2020]
  Nyckelord :analytical chemistry; HPLC; HILIC; chromatography; technical analytical chemistry; teknisk analytisk kemi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Adenosine tetraphosphate, or Ap4A, is a nucleotide with very interesting proposed biological effects. Previous studies have indicated that blood glucose levels in mammals might increase in the presence of Ap4A, and that Ap4A might antagonize pancreatic ATP channels. LÄS MER