Sökning: "labor market"

Visar resultat 1 - 5 av 879 uppsatser innehållade orden labor market.

 1. 1. Jobbskatteavdragets påverkan på unga i arbetsmarknaden - en difference-in-difference analys av införandet av reformen år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lovisa Lanryd; Martine Kromli; [2019-02-13]
  Nyckelord :difference-in-difference; treatment group; control group; labor market; in-work benefits; Earned Income Tax Credit; substitution-income effect; jobbskatteavdraget; parallel trends;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether or not the tax cut reform of year 2007 in Sweden had an impact on youths in the Swedish labor market. The study focuses on youths in the ages between 15-24 years and is using activity, employment and unemployment rates as variables of interest. LÄS MER

 2. 2. Cultural encounters and cheap labor: An investigation of the Danish au pair scheme

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Violeta Ligraien Yanez Hidalgo; [2019]
  Nyckelord :Domestic labor; Au pair; Philippines; Denmark; Labor migration;

  Sammanfattning : The present paper interrogates the Danish au pair scheme’s legitimacy as a cultural exchange program. The paper will introduce the theory of a segmented labor market and situate the au pair scheme within an empirical context of a global demand for migrant domestic labor. LÄS MER

 3. 3. Utrikesfödda kvinnor i förvärvslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amina Abboud; [2019]
  Nyckelord :intersectionality; foreign born; hierarchy; gender; ethnicity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The statistics shows that foreign-born women are the group where the lowest percentage of people are employed and the only group where unemployment increases in Sweden. The purpose of this study was to explore how foreign-born women’s experience of supportive and obstructive factors in connection with gainful employment in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Employer Branding och dess interna och externa betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Alicia Hansson; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition; Competence Development; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the number of changes in the labor market, it is of high importance that organizations form strategies to attract, develop and maintain employees. One of these current strategies are referred to as Employer Branding, which can be viewed as the package of the functional, economic and psychological benefits provided by employment, and identified with the employing company. LÄS MER

 5. 5. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER