Sökning: "laboratory animal"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden laboratory animal.

 1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Victoria Saxe; [2019]
  Nyckelord :kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Sammanfattning : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of environmental samples as a sampling method for detecting pathogens in zebrafish

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Camila Lacorazza; [2019]
  Nyckelord :e-DNA; Mycobacterium haemophilum; Mycobacterium spp.; Pseudoloma neurophilia; Danio reiro;

  Sammanfattning : Zebrafish are becoming increasingly popular to use in different kinds of research projects as research animals, replacing rodents in many fields. When using animals for research, it is important to keep track of the animal health in order to get reliable results. LÄS MER

 3. 3. Benen från Signallottan : En animalosteologisk analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Jesper Malmström; [2019]
  Nyckelord :cremated animal bones; animal husbandry; animal osteology; Iron Age; Visby; Gotland;

  Sammanfattning : Animal bones found on archaeological sites can be connected to the economic structures of the society and what activities the humans performed. During the Merovingian Period and the Viking Age on the island of Gotland there are several sites that have been difficult to interpret. LÄS MER

 4. 4. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maja Jansson; [2019]
  Nyckelord :ren; renskötsel; ögoninfektioner; munhåleinfektioner; munslemhinna;

  Sammanfattning : Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. LÄS MER

 5. 5. Pyometra hos katt : en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Torén; [2019]
  Nyckelord :livmoderinflammation; pyometra; kliniska tecken; peritonit; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Pyometra är en relativt vanlig livmodersjukdom hos okastrerade honkatter. Sjukdomen är associerad med flera kliniska tecken och laboratoriefynd och syftet med denna studie var att undersöka och beskriva dessa genom att använda retrospektiva data från honkatter som diagnostiserats med och behandlats för pyometra vid Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala under en tioårs-period. LÄS MER