Sökning: "labour law"

Visar resultat 1 - 5 av 714 uppsatser innehållade orden labour law.

 1. 1. Att avsluta en anställning till följd av arbetstagares brottslighet - En rättsdogmatisk studie om uppsägning och avsked av personliga skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :employment protection; dismissal; crime; imprisonment; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay deals with the question of whether it is possible to terminate an employment as a result of an employee's crime, and on what terms it may take place. The first part describes the regulation regarding dismissal and dismissal for personal reasons found in the Employment Protection Act, and discusses how it protects employees against dismissal and dismissal. LÄS MER

 2. 2. Giget och anställningen - En arbetsrättslig analys av gig-ekonomin och arbetstagarbegreppet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gabriel Lindgren Cortés; [2021]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; arbetstagarbegreppet; delningsekonomi; plattformsföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The labour market is dynamic and constantly changing due to digitalization and new technology. In recent years, the growth and global outspread of the collaborative and gig economy has been evident and companies like Uber and Taskrunner have quickly become well known household names. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i förhållande till fysisk och psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Friberg; [2021]
  Nyckelord :arbetsanpassning; avskedande; omplacering; personliga skäl; rehabilitering; sjukdom; uppsägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the employers rehabilitation responsibility in relation to employees that suffer from physical or psychological illness, from a labour law perspective, to gain an understanding whether the rehabilitation responsibility is interpreted in different ways. Therefore, the research question was “how is the employers rehabilitation responsibility assessed and its boundaries in relation to physical and psychological illness?”. LÄS MER

 4. 4. Tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet - En utredning och jämförelse mellan gällande rätt och föreslagna ändringar av LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; ogiltigförklaring av uppsägning och avsked; förändringar i LAS.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. LÄS MER

 5. 5. Företrädesrättens ställning på en föränderlig arbetsmarknad – Hur inhyrning av arbetskraft påverkar företrädesrätt till återanställning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Sporre; Hanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; arbetsbrist; arbetsledningsrätt; bemanningsbranschen; företrädesrätt till återanställning; inhyrning av arbetskraft; kringgående av företrädesrätten; uppsägning; 25 § LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar företrädesrätt till återanställning och hur den påverkas av möjligheten att hyra in arbetskraft. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företrädesrätten regleras, huruvida inhyrning av arbetskraft kan vara ett kringgående av lagen samt hur företrädesrätten påverkas av inhyrning av arbetskraft. LÄS MER