Sökning: "labrador"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet labrador.

 1. 1. Övervikt hos svenska utställningshundar : prevalens och association med utställningsresultat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tilda Feltenmark; Malin Krantz; [2020]
  Nyckelord :fetma; hund; hundutställning; rasstandard; utställningsresultat; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt är idag ett vanligt problem hos hundar. I en studie från 2018 bedömdes 30 % av Sveriges hundar vara överviktiga. Övervikt är kopplat till många hälsoproblem som negativt påverkar både livslängd och livskvalité. Studier har tidigare visat att ägare ofta underskattar hullet på sina hundar. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan labradoodle, goldendoodle & deras föräldraraser : Är ”doodles” friskare, snällare och modigare än sina renrasiga föräldrar?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Canine health; Dog health; Dog mentality; Doodle; Goldendoodle; Golden retriever; Golden retriever; Labradoodle; Labrador retriever; Poodle.;

  Sammanfattning : The advantages with breeding purebred dogs are that offspring will be more predictable when it comes to morphology, possible diseases, and mentality. This enables breeding more healthy animals since it makes it possible to track the health history, but it is also resulting in a higher inbreeding, extreme breeding standards and thus sicker animals. LÄS MER

 3. 3. Genetic and phenotypic analysis of elbow dysplasia in four large Swedish dog breeds : an evaluation of the screening programme and clinical symptoms

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Anna Medved; [2020]
  Nyckelord :elbow dysplasia; screening; fragmented coronoid process; osteochondritis dissecans; ununited anconeal process; elbow incongruity;

  Sammanfattning : Elbow dysplasia (ED) is a common hereditary disease in dogs. Elbow dysplasia develops during the critical growth period between 4-12 months of age in large breed dogs and causes pain and lameness in the front limbs. In worst case it can lead to euthanasia. LÄS MER

 4. 4. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Felicia Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Sammanfattning : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. LÄS MER

 5. 5. Kopparassocierad kronisk hepatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Djerf; [2019]
  Nyckelord :kopparassocierad; kronisk hepatit; cirrhos; koppar; ackumulation; koppartoxikos; hund; etiologier;

  Sammanfattning : Kronisk hepatit är relativt vanligt förekommande hos hund och kan orsakas av många olika etiologier, varav en är förhöjd upplagring av koppar i levern. Koppar är ett essentiellt spårämne som intas med födan. Fysiologiskt sker den främsta kopparupplagringen i levern och kopparöverskott utsöndras främst från kroppen via gallan. LÄS MER