Sökning: "labyrinth"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet labyrinth.

 1. 1. Optimization and simulation of formed suction cup to position aerospace CFRP parts during milling.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Sriramkumar Sivasubramanian; [2019]
  Nyckelord :Product development; Sealing lip; Groove design; O-ring; L-ring; Labyrinth walls;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Trojaborgarnas dolda agenda : En övergripande beskrivning av trojaborgar i Sverige och en jämförelse av olika teorier om trojaborgarnas funktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Kristina Olsson Söderhäll; [2019]
  Nyckelord :Troy town; labyrinth; stones; turf; northern Europe; situated; the coast; sea level; inland; hard to date; contexts; describe; compare; theories; evaluate; plausibility;

  Sammanfattning : A Troy Town is a labyrinth either built of stones or made of turf. They can be found in northern Europe, especially in Scandinavia. The number of Troy Towns in Sweden is outstanding. They are around 400. LÄS MER

 3. 3. Att vandra i Daedalus hus : En analys av katabasis-motivet i Mark Z. Danielewskis House of Leaves

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Stefan Björnlund; [2019]
  Nyckelord :katabasis; House of Leaves; labyrint; horror space; Minotaur; the Uncanny; Mark Z. Danielewski; ergodic literature; symboliskt landskap;

  Sammanfattning : Walking in the house of Daedalus – An analysis of the katabasis motif in Mark Z. Danielewski’s House of Leaves   This study analyses the depiction of the labyrinth as a symbolic landscape in regard to both subject and form in the multi-layered novel House of Leaves by Mark Z. Danielewski. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av Reglersystem för ett Labyrintspel : Modellbaserad design i praktiken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Mikael Nådin; Kristian Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Automatic Control Systems; Labyrinth Game; Modelbased design;

  Sammanfattning : This thesis evaluates two automatic control systems, PID and LQ, for the purpose of controlling the steel marble in a Brio labyrinth game. The objective has been for these automatic control strategies to bring the marble through the labyrinth and examine how well they handle this problem. LÄS MER

 5. 5. Labyrintskola i Årsta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emmelina Gateman; [2018]
  Nyckelord :School; labyrinth; maze; Årsta; stimulation; curiousity; learning; cubes; game design; Herman Hertzberger; Skola; labyrint; Årsta; stimulans; nyfikenhet; lärande; kuber; speldesign; Herman Hertzberger;

  Sammanfattning : Projektet utgår ifrån en frågeställning om hur skolbyggnaden i sig kan stimulera till lärande och nyfikenhet. Det finns flera sätt som detta kan utföras på, men det här projektet fokuserar på hur detta kan utföras genom utformning av rumsligheter. LÄS MER