Sökning: "lactose"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet lactose.

 1. 1. Variation in Swedish bovine raw milk from 1995 to 2020 : focus on composition and properties

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Eriksson; [2020]
  Nyckelord :protein; fat; lactose; calcium; citrate; somatic cell count; pH;

  Sammanfattning : The composition and properties of Swedish bovine raw milk are influenced by several factors which have varied over the last 25 years. Factors influencing milk quality include: bovine breed, stage of lactation, type of feed, and climate. LÄS MER

 2. 2. Mikroorganismer i öronen hos hundar utan öronproblem : en jämförelse mellan bakteriologisk, mykologisk och cytologisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Hedlund; [2020]
  Nyckelord :hund; öron; bakterier; jästsvamp; extern; otit; friska;

  Sammanfattning : Kliniska sjukdomstecken från öronen i form av bland annat öronklåda, rodnad eller svullnad är vanliga orsaker till att hundägare söker veterinärvård. Inflammation i yttre hörselgången, s.k. extern otit, står för 10-20 % av alla veterinärbesök av hund. LÄS MER

 3. 3. En studie i vattenrening med elektrokoagulation : Koaguleringsförmågan hos utvalda föreningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Axel Wieslander Jansson; [2019]
  Nyckelord :vattenrening; elektrokemi; elektrokoagulation; organiska föreningar;

  Sammanfattning : Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard samt ständigt ökande population och industrialisering. Förorenat vatten orsakar sjukdomar, sänkt livstid, reducerad sanitet och försämrad hälsa. LÄS MER

 4. 4. Comparison between conventional (animal origin) milk and milk from plant kingdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Helsing; [2019]
  Nyckelord :milk; bovine; plant-based drink; plant-based beverages; bovine milk; plant-based milk; environmental impact; nutritional value; production process;

  Sammanfattning : Plant-based milks are an emerging market, often used as a substitute to bovine milk. The purpose for choosing a plant-based milk can be due to medical reasons such as milk-protein allergy and lactose intolerance. Lifestyle choices such as a thrive to-wards a vegan diet can be another factor. LÄS MER

 5. 5. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Kreutz; [2019]
  Nyckelord :CAE; mastit; celltal; mjölkproduktion; mjölksammansättning; get;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. LÄS MER