Sökning: "ladda ner"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden ladda ner.

 1. 1. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. NÖJESLÄSNING HOS TALBOKSANVÄNDARE : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Jönsson; [2020]
  Nyckelord :talböcker; nöjesläsning; talboksanvändare; Legimus; användvärdhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera nöjesläsning hos vuxna talboksanvändare. Genom semistrukturerade intervjuer har empiri kring sökstrategier vid litteraturval för nöjesläsning, medieplattformar och övrig teknik som används iläsningen, samt beskrivningar av läsupplevelser samlats in och analyserats. LÄS MER

 3. 3. Building Datagram Transport Layer Security (DTLS)-based access control in the Internet-of-Things

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chenxi Feng; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the widespread use of the Internet of Things (IoT), the security problem has raised social attention. Due to the limited calculation ability of the constrained device, it is difficult to download the defense software inside and the device just can use the built-in encryption mechanisms to defend attack. LÄS MER

 4. 4. Ska jag ladda ner den här applikationen? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivning i arbetet med applikationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Charliana Berglund; Suva Kaka; [2020]
  Nyckelord :Applikation; förskola; lärplatta; pedagogiskt.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om förskollärares arbete med applikationer på förskolan. Vi använde oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Tio yrkesverksamma förskollärare blev intervjuade från sex olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER