Sökning: "ladda ner"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden ladda ner.

 1. 1. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER

 2. 2. Barriers to adopting mobile access solutions in hospitality organizations.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OLLI PIETILÄ; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate factors that affect the attitudes towards mobile access control solutions among decision-making units (DMUs) in hospitality organizations in Finland to identify perceived benefits and barriers to adoption of mobile solutions. The first mobile access control solution was introduced in the early 2000s and is used successfully in, for example, public transport and in offices. LÄS MER

 3. 3. Use of Satellite Data for Prediction of Weather Impact on EO-Systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Cecilia Gullström; [2018]
  Nyckelord :EO-systems; Aerosols; Extinction coefficient; Satellite data; CALIPSO; EO-system; Aerosoler; Extinktionskoefficient; Satellitdata; CALIPSO;

  Sammanfattning : To predict the performance of an electro-optical sensor system (EO-system) requires taking the weather situation into consideration. The possibility to use weather data from satellites instead of ground – and flight stations has been investigated. LÄS MER

 4. 4. "Po-tay-to Po-tah-to" : En studie om skillnader och likheter mellan Sveriges Radios program Så funkar det och Naturmorgon samt deras angränsande poddar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Adam Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Lyssnare; podd; programledare; public service; radio Sveriges Radio;

  Sammanfattning : Poddar är idag en självklar del av Sveriges Radio. Deras program går att ladda ner och lyssna på i efterhand och i dagsläget finns ett antal poddar som är exklusivt producerade för Sveriges Radio. LÄS MER

 5. 5. Migränpatienters hjälp till självhjälp, ett designdilemma. : Hur en migränapplikation bör utformas för användare vars tillstånd kan förvärras vid interaktion med skärmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emilia Drake av Hagelsrum; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; eHealth; mHealth; mobile application; migraines; user experience; usability; Empowerment; eHälsa; mHälsa; mobilapplikation; migrän; användarupplevelse; användbarhet;

  Sammanfattning : Personer som lider av migrän har i de flesta fall någon gång funderat över vad som är den utlösande faktorn. Ibland vet de svaret, ibland är svaret inte lika tydligt. Att ha kunskap och förståelse över sin migrän kan öka chanserna till självhjälp och ökad empowerment. LÄS MER