Sökning: "ladda sitt varumärke"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ladda sitt varumärke.

 1. 1. Identitet på marknaden, Varumärkesbyggande marknadskommunikation : En studie av företaget LL1903 –

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JONAS MELIN; STINA BRAGE; [2013]
  Nyckelord :Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Dagens konsument exponeras dagligen av en stor mängd reklambudskap. Här spelar företags varumärke en viktig roll. Varumärket fungerar som en identitetsbärare och ger företaget en möjlighet att sticka ut på marknaden. Lyckad marknadskommunikation skapar konkurrensfördelar och resulterar i goda relationer till kunden. LÄS MER

 2. 2. Identitet på marknaden, Varumärkesbyggande marknadskommunikation : En studie av företaget LL1903 –

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Jonas Melin; Stina Brage; [2011]
  Nyckelord :identitet; identity; branding; marketing; varumärkesbyggande; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Dagens konsument exponeras dagligen av en stor mängd reklambudskap. Här spelar företags varumärke en viktig roll. Varumärket fungerar som en identitetsbärare och ger företaget en möjlighet att sticka ut på marknaden. Lyckad marknadskommunikation skapar konkurrensfördelar och resulterar i goda relationer till kunden. LÄS MER

 3. 3. JC : En fallstudie på hur företaget JC arbetar med reklamkampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Maria Musasoglu; Lara Johansson; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Företagsekonomi; Marknadsföring; Reklamkampanjer;

  Sammanfattning : Globaliseringen har lett till en mättad marknad. För att företag skall kunna överleva i detta hårda marknadsklimat så har det blivit viktigt med differentiering och flexibilitet. Den ökade konkurrensen har skapat fler valmöjligheter för kunderna vilket har ändrat på deras köpvanor. LÄS MER

 4. 4. Svenska varumärkens kulturella värden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Brodin; Linda af Kleen; [2002]
  Nyckelord :Business studies; cultural values; culture; brands; Hofstede; Kapferer; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Background: Today many companies are competing to get space in our minds. Companies spend a tremendous amount of money on building strong brands. It is not just about making us aware of their logo, today it’s more about giving the brand a ”soul” and to load it with different values. LÄS MER

 5. 5. Svenska varumärkens kulturella värden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Brodin; Linda af Kleen; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; kulturella värden; kultur; varumärken; kärnvärden; Hofstede; Kapferer; Staffan Hård af Segerstam; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag slåss många företag om att få en plats i vårt medvetande och de lägger därmed ut stora summor på varumärkesbyggande och varumärkesvård. Det handlar inte längre om att bara pränta in logotypen, utan även att ge sitt varumärke en "själ" och ladda det med olika värden. LÄS MER