Sökning: "laddfordon"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet laddfordon.

 1. 1. Kraftvärmeverk som elnätsreglering för laddfordonsladdning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Claes Hedström; [2019]
  Nyckelord :fjärrvärme; kraftvärme; elbilar; laddfordon; laddfordonsladdning; Borlänge; Falun;

  Sammanfattning : The use of plug-in electric vehicles (PEV) is rapidly growing in many countries. In Sweden the number of PEVs in the transport system grew from about 43 000 in December 2017 to almost 58 000 in July 2018. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av förutsättningar för icke-publik laddinfrastruktur

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Odd Breimark; [2017]
  Nyckelord :laddfordon; elbil; laddinfrastruktur;

  Sammanfattning : Den här rapporten är utförd på uppdrag av Luleå Energi AB och Luleå Energi Elnät AB. Rapporten behandlar laddning av laddfordon vid företag och flerbostadshus, och syftar till att undersöka vilka behov som finns och hur tjänster kan utformas för att tillgodose dessa behov. LÄS MER

 3. 3. Insatser och åtgärder för främjandet av laddelbilar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Björn Sjökvist; [2014]
  Nyckelord :elbil; laddhybrid; forskning; styrmedel; intervjuundersökning; elektrifiering;

  Sammanfattning : To achieve the goal of fossil independency in the Swedish vehicle fleet in 2030, it would be important to substantially increase the proportion of electric vehicles, both BEV:s (Battery Electric Vehicles) and PHEV:s (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). The Swedish Energy Agency has funded numerous research and development projects about electric vehicles in recent years. LÄS MER