Sökning: "laddstolpe"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet laddstolpe.

 1. 1. INVESTIGATION OF CHARGING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC VEHICLES : - A case study of Beijing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Zhen Li; [2019]
  Nyckelord :China; Beijing; business model; Electric vehicle; EV; electric car; new energy vehicle; charging infrastructure; charging infrastructure operators; charging service operator; charging pile; charging post; charging service; value proposition; value creation; value capture; Kina; Peking; affärsmodell; Elfordon; EV; elbil; laddningsinfrastruktur; laddningsinfrastrukturoperatörer; laddningsoperatör; laddstolpe; laddningsstation; laddningstjänst; värderbjudande; värdeskapande; värdefångst;

  Sammanfattning : Promoting the use of electric vehicles (EVs) has become an important measure to solve the environmental issue in China. In Beijing, the number of EVs has increased rapidly during recent years. In parallel, an extensive charging infrastructure has been deployed. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Tressing; Gustav Banck; [2019]
  Nyckelord :Design; produktutveckling; elbil; elbilsinfrastruktur; ingenjör; laddstolpe;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. LÄS MER

 3. 3. E-Sea Power : The Design and Standardization of Chargers for Electric Boats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Bjurenborg; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Product Design; Electric Boats; Charging; Quick Charger; Normal Charger; Needfinding; User Experience; Ergonomic; Creativity; Civilingenjör Teknisk Design; Produktdesign; Elbåtar; Laddning; Snabbladdare; Normalladdare; Behovsidentifiering; Användarupplevelse; Ergonomi; Kreativitet;

  Sammanfattning : The current concerns about global warming are increasing the demands for electric vehicles (Ou- chi, Bando, Kodani, Hirata & Mubin, 2012).With the increasing demands, electric boats have now come into focus (Sierzchula, 2014). However, there is yet to be developed standards for charging of electric boats. LÄS MER

 4. 4. Införande av miljözoner i Stockholm : Elbilens påverkan på elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Max Hamrén; Martin Koch; [2018]
  Nyckelord :Miljözon; Stockholm; klass; 2; 3; Transportstyrelsen; Beslut; dieselförbud; laddstolpe; elbil; modellering; simulering; smart; laddning; Kungsholmen; Norra; Djurgårdsstaden; elnät; transformator; kablar;

  Sammanfattning : The municipality of Stockholm has released a proposition to battle the increase of pollutants and unwanted noise from transportation in the city of Stockholm. The proposition suggests that Stockholm should implement environmental zones within the city’s tolls. LÄS MER

 5. 5. Laddstationer för taxibilar i urban miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oskar Björk; Gustav Sandström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka hur elbilar används och kan användas som taxibilar samt att finna en lösning för laddningen av dessa fordon som är anpassad för taxiverksamheten. Den metod som används är att genom användarstudier samt informationsinhämtning via observationer och internet skapa en bild av hur taxiverksamheten ser ut idag samt hur elbilar i allmänhet nyttjas. LÄS MER