Sökning: "laddstolpe"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet laddstolpe.

 1. 1. Är du och din elbil skyddade vid laddning via laddstolpe?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Astrid Brettmar; Felicia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :ISO 15118; OCPP; elbilsladdning; säkerhetsbrister;

  Sammanfattning : Det råder inga tvivel om att fordonsindustrin har förändrats och påverkats av konsumenternas ökade intresse och medvetande om miljöpåverkan. Under de senaste åren har mängden elbilar ökat vilket leder till fler attacker utförs. Därför behöver användarna och tillverkarna bli medvetna om eventuella risker. LÄS MER

 2. 2. Elektrifierade fordon och elnätet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexander Svensson; [2020]
  Nyckelord :Elnät; effekt; laddstolpe; elbil; energi; export; import; infrastruktur;

  Sammanfattning : Sverige gör satsningar för att nå upp till landets egna energimål för 2030 och 2040, men också för att nå upp till de mål som kommits överens om globalt i det satta Parisavtalet. För att komma upp till dessa mål måste Sverige göra satsningar på den svenska fordonsflottan för att minska de egna utsläppen. LÄS MER

 3. 3. INVESTIGATION OF CHARGING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC VEHICLES : - A case study of Beijing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Zhen Li; [2019]
  Nyckelord :China; Beijing; business model; Electric vehicle; EV; electric car; new energy vehicle; charging infrastructure; charging infrastructure operators; charging service operator; charging pile; charging post; charging service; value proposition; value creation; value capture; Kina; Peking; affärsmodell; Elfordon; EV; elbil; laddningsinfrastruktur; laddningsinfrastrukturoperatörer; laddningsoperatör; laddstolpe; laddningsstation; laddningstjänst; värderbjudande; värdeskapande; värdefångst;

  Sammanfattning : Promoting the use of electric vehicles (EVs) has become an important measure to solve the environmental issue in China. In Beijing, the number of EVs has increased rapidly during recent years. In parallel, an extensive charging infrastructure has been deployed. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Tressing; Gustav Banck; [2019]
  Nyckelord :Design; produktutveckling; elbil; elbilsinfrastruktur; ingenjör; laddstolpe;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. LÄS MER

 5. 5. E-Sea Power : The Design and Standardization of Chargers for Electric Boats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Bjurenborg; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Product Design; Electric Boats; Charging; Quick Charger; Normal Charger; Needfinding; User Experience; Ergonomic; Creativity; Civilingenjör Teknisk Design; Produktdesign; Elbåtar; Laddning; Snabbladdare; Normalladdare; Behovsidentifiering; Användarupplevelse; Ergonomi; Kreativitet;

  Sammanfattning : The current concerns about global warming are increasing the demands for electric vehicles (Ou- chi, Bando, Kodani, Hirata & Mubin, 2012).With the increasing demands, electric boats have now come into focus (Sierzchula, 2014). However, there is yet to be developed standards for charging of electric boats. LÄS MER