Sökning: "laddstolpe"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet laddstolpe.

 1. 1. Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Tressing; Gustav Banck; [2019]
  Nyckelord :Design; produktutveckling; elbil; elbilsinfrastruktur; ingenjör; laddstolpe;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. LÄS MER

 2. 2. E-Sea Power : The Design and Standardization of Chargers for Electric Boats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Bjurenborg; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Product Design; Electric Boats; Charging; Quick Charger; Normal Charger; Needfinding; User Experience; Ergonomic; Creativity; Civilingenjör Teknisk Design; Produktdesign; Elbåtar; Laddning; Snabbladdare; Normalladdare; Behovsidentifiering; Användarupplevelse; Ergonomi; Kreativitet;

  Sammanfattning : The current concerns about global warming are increasing the demands for electric vehicles (Ou- chi, Bando, Kodani, Hirata & Mubin, 2012).With the increasing demands, electric boats have now come into focus (Sierzchula, 2014). However, there is yet to be developed standards for charging of electric boats. LÄS MER

 3. 3. Införande av miljözoner i Stockholm : Elbilens påverkan på elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Max Hamrén; Martin Koch; [2018]
  Nyckelord :Miljözon; Stockholm; klass; 2; 3; Transportstyrelsen; Beslut; dieselförbud; laddstolpe; elbil; modellering; simulering; smart; laddning; Kungsholmen; Norra; Djurgårdsstaden; elnät; transformator; kablar;

  Sammanfattning : The municipality of Stockholm has released a proposition to battle the increase of pollutants and unwanted noise from transportation in the city of Stockholm. The proposition suggests that Stockholm should implement environmental zones within the city’s tolls. LÄS MER

 4. 4. Laddstationer för taxibilar i urban miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oskar Björk; Gustav Sandström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka hur elbilar används och kan användas som taxibilar samt att finna en lösning för laddningen av dessa fordon som är anpassad för taxiverksamheten. Den metod som används är att genom användarstudier samt informationsinhämtning via observationer och internet skapa en bild av hur taxiverksamheten ser ut idag samt hur elbilar i allmänhet nyttjas. LÄS MER

 5. 5. DEPLOYMENT METHODS FOR ELECTRIC VEHICLE INFRASTRUCTURE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Liselotte Lindblad; [2012]
  Nyckelord :GIS; elbilar; laddstolpe; laddningsinfrastruktur;

  Sammanfattning : The thesis considers methods for the spatial deployment of public charging stations for electric vehicles. After studying the future situation for public charging infrastructure three cases where spatial deployment methods can come to use were identied:Public slow charging a within city areaPublic fast charging a within city areaCharging station alongside a major roadThe methods were constructed using the GIS-software ArcGIS and was then validated using three different test studies (an introduction to GIS and ArcGIS is found in Appendix A). LÄS MER