Sökning: "ladugårdsgärdet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ladugårdsgärdet.

 1. 1. Discoveries made in darkness : Extending the threshold to the Kaknäs tower

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Arvid Kalmaru; [2015]
  Nyckelord :kaknas tower; light; darknes; phenomenology; architecture; landcaping; museum; park; passage; stockholm; kaknästornet; mörka kroken; djurgården; ladugårdsgärdet; ljus; mörker; arkitektur; landskapsarkitektur; museum; park; passage; stockholm;

  Sammanfattning : This project developed from an idea of light and darkness to a very personal study of architectural interests and fears. It began with a notion that today, in Western cultures especially, the focus on light as being something separate and more desired than darkness may cause an adverse imbalance. LÄS MER

 2. 2. Viking center

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Wollert Olsson; [2014]
  Nyckelord :Ladugårdsgärdet; Museum; Viking;

  Sammanfattning : My diploma thesis has focused on creating a proposal for a Viking center in Stockholm that meets the international interest. A building dedicated solely to the Viking heritage. LÄS MER

 3. 3. Plåtbyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lars Johan Glock; [2011]
  Nyckelord :Iaspis; konstnär; bostad; utställning; privat; offentligt; Djurgården; Gärdet; sadeltak; by;

  Sammanfattning : Plåtbyn är en samling konstnärsbostäder med tillhörande studio samt en utställningslokal sammanbyggda för 5 Iaspisstipendiater med eventuella familjer Som nordöst om Borgen på Ladugårdsgärdet. Beroende på vilken fas konstnärens arbete befinner sig i verkar studion som relä mellan privat och offentligt. .. LÄS MER