Sökning: "lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad.

 1. 1. Kan ägarlägenheter föra Sverige ett steg närmare en väl fungerande bostadsmarknad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carolina Nisser; Azra Malagic; [2020]
  Nyckelord :Ägarlägenhet; privatuthyrning; hyresmarknad; bostadsmarknad; bostadsbrist; Norge; lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish housing market has been pressured for a long time with a majority of Swedish municipalities reporting housing shortages. The efficiency loss due to unmet demand is estimated at 10 billion SEK annually. LÄS MER

 2. 2. Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad : Innebär lagen att hyresgästen får alltför osäker ställning gentemot hyresvärden?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Linda Rudolf; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsjuridik; hyresjuridik; lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad; hyreslagen; besittningsskydd; UEB; privatuthyrningslagen;

  Sammanfattning : Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB) trädde ikraft den 1 februari 2013 och är tillämplig när en privatperson hyr ut sin bostad. Lagens förmånliga regler tillkom för att stimulera privatpersoner att hyra ut sin bostad som de för tillfället inte nyttjar. LÄS MER

 3. 3. Andrahandsuthyrning av bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Bonander; [2013]
  Nyckelord :Andrahandsuthyrning; Bostadsrätter; Lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER