Sökning: "lag om företagsrekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden lag om företagsrekonstruktion.

 1. 1. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
  Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER

 2. 2. Välbehövlig lag - men vilken effekt? - En rättsvetenskaplig uppsats om lagen om företagsrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joachim Rosengren; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt; Obeståndsrätt; Företagsrekonstruktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Companies that are not competitive and does not have liquid assets to run their business has to be liquidated. Different insolvency proceedings such as bankruptcy therefor exist to liquidate these companies. LÄS MER

 3. 3. Företagsrekonstruktion, ett fungerande verktyg i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simikka Bringby; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning När lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1 september år 1996 infördes möjligheten för en näringsidkare att under ordnade former och under kontroll av en domstol och en rekonstruktör genomföra en rekonstruktion av företaget. Förfarandet syftar till att återställa livskraften hos i grunden lönsamma företag som hamnat i en ekonomisk kris. LÄS MER

 4. 4. När uppkommer en lönefordran vid en företagsrekonstruktion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Pontus Malmborg; [2011]
  Nyckelord :Fordran; Konkurs; Ackord; Företagsrekonstruktion; Lönegaranti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att klargöra när en fordran uppstår under en företagsrekonstruktion. Fokus kommer att ligga på arbetstagarnas lönefordringar och inte minst när staten har betalat ut lönegaranti. Ett synsätt är att konkurslagen skall tillämpas analogt. LÄS MER

 5. 5. Företagsrekonstruktion eller konkurs? - en analys ur ett borgenärsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Wachtmeister; [2011]
  Nyckelord :Insolvensrätt Konkurs Företagsrekonstruktion Obestånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det centrala för denna uppsats är att ur ett borgenärsinriktat perspektiv utreda två alternativ för rekonstruktion av företag; företagsrekonstruktion genom FrekL och rekonstruktion genom konkurs. FrekL är en tämligen ny lag i den svenska insolvensrätten. LÄS MER