Sökning: "lag om företagsrekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden lag om företagsrekonstruktion.

 1. 1. Bankernas syn på företagsrekonstruktion : En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Direnius; Malin Folkesson; [2019]
  Nyckelord :bank; företagsrekonstruktion; konkurs; risker och riskhantering; intressentorientering; kreditbedömning; bedömning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankernamaximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. LÄS MER

 2. 2. Lagen om företagsrekonstruktion - ett brottsverktyg? : En komparation mellan svensk och finländsk insolvensrätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Tönnäng; [2019]
  Nyckelord :Insolvensrätt; Företagsrekonstruktion; Lönegaranti;

  Sammanfattning : Företagsrekonstruktion är ett förfarande som regleras i lagen om företagsrekonstruktion, (1996:764), LFR, och syftar till att rekonstruera livsdugliga företag och således undvika onödiga konkurser. I Finland finns ett motsvarande förfarande vilket kallas företagssanering och det förfarandet regleras i lagen om företagssanering (25.1. LÄS MER

 3. 3. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
  Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER

 4. 4. Välbehövlig lag - men vilken effekt? - En rättsvetenskaplig uppsats om lagen om företagsrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joachim Rosengren; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt; Obeståndsrätt; Företagsrekonstruktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Companies that are not competitive and does not have liquid assets to run their business has to be liquidated. Different insolvency proceedings such as bankruptcy therefor exist to liquidate these companies. LÄS MER

 5. 5. Företagsrekonstruktion, ett fungerande verktyg i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simikka Bringby; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning När lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1 september år 1996 infördes möjligheten för en näringsidkare att under ordnade former och under kontroll av en domstol och en rekonstruktör genomföra en rekonstruktion av företaget. Förfarandet syftar till att återställa livskraften hos i grunden lönsamma företag som hamnat i en ekonomisk kris. LÄS MER