Sökning: "lag om vård av missbrukare"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden lag om vård av missbrukare.

 1. 1. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 2. 2. Tvångsvård. Finns det en gråzon mellan LVM och LPT?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; missbruk; psykisk sjukdom; tvångsvård;

  Sammanfattning : På hösten 2018 riktades blickarna mot vården i Sverige. Inte vilken del av vården som helst utan den som berör två av de kanske mest utsatta grupperna i samhället, missbruksvården och psykiatrin. LÄS MER

 3. 3. ”[...] jag har fått följa med på resan när man kommit till ett nyktert liv [...]” : - En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av sitt arbete med äldre personer med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Maharena; Linnea Berglund; [2018]
  Nyckelord :Social work; elderly alcohol abusers; social worker; cooperation; motivational interviewing; Socialt arbete; äldre alkoholmissbrukare; socialsekreterare; samverkan; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka på vilka sätt socialsekreterare ser på sitt arbete med äldre personer med alkoholmissbruk. Målet med undersökningen var att få en fördjupad förståelse för hur socialsekreterares erfarenheter kan relatera till de insatser och arbetsmetoder vilket socialtjänsten erbjuder äldre personer med alkoholmissbruksproblematik. LÄS MER

 4. 4. Att missbruka kön : En kvalitativ studie med ett genusperspektiv av domar gällande Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Liz Jerbo; Sofie Hårleman; [2017]
  Nyckelord :gender; compulsory; substance abuse treatment; LVM; social work; genus; kön; tvångsvård; missbruksvård; LVM; socialt arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how gender perceptions appear in judgments on compulsory care of persons with ongoing substance abuse (LVM) in Sweden, to develop an understanding for how these perceptions may influence the way that the court relates to judging men and woman. By analysing 20 court cases, of which 10 are on women and 10 are on men, we have been able to examine which gender perceptions appear in these court cases. LÄS MER

 5. 5. Den destruktiva kvinnan och mannen som riskerar att avlida : En kvalitativ textanalys om hur missbrukande kvinnor och män framställs i rättstillämpningen av LVM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Cecilia Hansson; Anna Winblad; [2017]
  Nyckelord :LVM; tvångsvård; missbruk; missbrukare; könsnormer; könsskillnader;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how legal certainty is for abusive women and men. This is done by analyzing how the Administrative Court in Stockholm describes women and men in the appealing court decision regarding the preparation of care according to Care of Abusers Act (LVM). LÄS MER