Sökning: "lagbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet lagbrott.

 1. 1. "Världen kommer inte bli bättre av sig själv" : En kvalitativ studie om civil olydnad och identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :civil olydnad; diskurs; identitet; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur personer genom berättelser om sin civila olydnad skapar mening och identitet. Jag har även intresserat mig för deras motiv och drivkrafter, samt hur de rättfärdigar genomförandet av aktioner som innefattar lagbrott. LÄS MER

 2. 2. Nationalismens återkomst : En kvalitativ undersökning om svenska myndigheters hantering av vit makt miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Olsson; Philippa Benson; [2019]
  Nyckelord :vit makt-miljön; nordiska motståndsrörelsen; offentlig förvaltning; offentligt rum; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats syftar till att undersöka svenska myndigheters hantering av våldsbejakande högerextremistiska rörelser. Uppsatsens syfte är att förstå hur svenska myndigheter, i relation till det offentliga rummet, arbetar mot den högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra till förståelse för olika myndigheters olika ansvar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse och hantering av diskriminering. En intervjustudie om diskriminering utifrån etnicitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nadia Vaziri; Christine Algotsson Larsson; [2018-01-26]
  Nyckelord :diskriminering; sjuksköterskans upplevelse; hantering; etnicitet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: År 2015 fanns det 121 000 utlandsfödda sjuksköterskor i Sverige. Den avregeringen utsedda diskrimineringsombudsmannen menar att det finns ett stort mörkertalgällande diskrimineringar utifrån etnicitet och att de flesta tycks ske på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet på upphällningen : En kvalitativ studie av svenska ungdomars förhållande till censur med utgångspunkt från YouTube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Gannsjö; Peter Järlesand; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur svenska högstadieelever förhåller sig till censur på internet med utgångspunkt från YouTube, världens näst största hemsida. Svenskar som är mellan 12-15 år är de som mest frekvent besöker YouTube och därför har elever i årskurs nio valts ut som respondenter. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar för företag i systemutvecklingsbranschen med införandet av GDPR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anders Lång; Viktor Lindstedt; [2017]
  Nyckelord :General Data Protection Regulation; Efterlevnad; Lagtolkning; Utbildning av anställda.;

  Sammanfattning : Den 25 Maj 2018 kommer det två decennier gamla dataskyddsdirektivet att ersättas av EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningens syfte är att ge ett skydd för fysiska personers personuppgifter vid hantering av sådana. LÄS MER