Sökning: "lagefterlevnad iso 14001"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lagefterlevnad iso 14001.

 1. 1. Införande av ISO 14001

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gustav Johansson; [2013]
  Nyckelord :Miljöledningssystem. Miljöpolicy. Miljöaspekt. ISO 14001. Lagefterlevnad. Miljörevision.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar miljöledningssystemet ISO 14001 både teoretiskt och hur det kan tillämpas i praktiken. På uppdrag av miljökonsultföretaget Eco Tech i Malmö har det skrivits rutiner för skall-kraven i standarden. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska och tekniska förutsättningar för en gemensam laghantering : - En fallstudie av Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Anna Cederberg; [2007]
  Nyckelord :Laghantering; lagverktyg; Tekniska Verken koncernen; lagefterlevnad; lagar och andra krav.;

  Sammanfattning : Miljöledningssystemet ISO 14001 ställer krav på att de organisationer som är certifierade enligt standarden ska ha tillgång till och förstå de lagar och andra krav som företaget berörs av. Dessutom måste organisationen säkerställa att lagkraven efterlevs. LÄS MER