Sökning: "lagen om företagsrekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden lagen om företagsrekonstruktion.

 1. 1. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 2. 2. Lagen om företagsrekonsruktion : åtgärder för ett effktivare förfarande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Julia Durand; [2017]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; LFR; obeståndsrätt; insolvensrätt; konkurs; Stampen; Indiska; SAAB;

  Sammanfattning : About 200 years ago, there was an opportunity for companies with financial difficulties to settle the debts by an arrangement with the creditors to avoid bankruptcy. However, in the latter half of the twentieth century there was an expressed need for a procedure which meant that measures were also taken in the company's operations, a business reconstruction. LÄS MER

 3. 3. Företagsrekonstruktörens skadeståndsansvar : En jämförelse mellan svensk och finländsk insolvensrätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Philip Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : År 1996 infördes lagen om företagsrekonstruktion (1996:734) (LFR), då den tidigare ackordslagen (1970:847) (AckL) ersattes. Efter att LFR infördes har inga större förändringar ägt rum i lagen. Lagens primära syfte är att försöka hjälpa krisdrabbade företag att rekonstruera sin verksamhet och återfå lönsamheten. LÄS MER

 4. 4. Det skatterättsliga företrädaransvaret : -hinder för en lyckad företagsrekonstruktion?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Pernilla Hildingsdotter; [2017]
  Nyckelord :skatterättsliga företrädaransvaret; företagsrekonstruktion;

  Sammanfattning : Lagen om företagsrekonstruktion är en ramlag som överlämnar stor frihet för gäldenär att i samförstånd med rekonstruktör genomföra olika åtgärder. Vanligtvis sker en finansiell rekonstruktion genom skuldnedskrivning, antingen genom en frivillig överenskommelse med leverantörer eller genom beslut om offentligt ackord i tingsrätt. LÄS MER

 5. 5. Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Kan företrädaransvaret göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Svensson; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; Obeståndsrätt; Konkurs; Företagsrekonstruktion; Ackord; Företrädaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of the company. There are however exceptions to this general rule. LÄS MER