Sökning: "lagen om hets mot folkgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden lagen om hets mot folkgrupp.

 1. 1. En studie av lärares förhållningssätt till yttrandefrihet och dess gränser, med fokus på Muhammedkarikatyrerna och andra kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ulrika Naezer; [2021-10-25]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religionskunskap; samhällskunskap; religion; islam; Muhammedkarikatyrerna; Samuel Paty; Charlie Hebdo; yttrandefrihet; lagen om hets mot folkgrupp; hatbrottslagar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i mordet på den franske läraren Samuel Paty hösten 2020 undersöker denna studie svenska lärares förhållningssätt – teoretiskt såväl som praktiskt/didaktiskt – tillMuhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och andra, närliggande kontroversiella frågor.1. LÄS MER

 2. 2. Hetsande missaktning - En studie av missaktningsbedömningar i underrättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Åkesson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; yttrandefrihet; missaktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om straffbudet hets mot folkgrupp. Straffbudet tar sikte på meddelanden som innebär att en folkgrupp missaktas eller hotas. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att någon av de i lagen uppräknade anspelningsgrunderna har aktualiserats. LÄS MER

 3. 3. Hatbrott- En undersökning om hets mot folkgrupp, straffskärpningsregeln, hatbrottsdefinition och högerextrema grupper.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Arnesson; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Crimes with racist motives have since long been particularly important for society to oppose. This study examines amongst other questions issues concerning right-wing groups who have in spite of this acted in Sweden. Three groups were examined, Nordiska rikspartiet, Svenskarnas parti and Svenska motståndsrörelsen. LÄS MER

 4. 4. Högsta domstolens hantering av Europakonventionen i brottmål - en praxisanalys med fokus på rättigheter och rättssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svensson; [2014]
  Nyckelord :straffrätt straffprocessrätt Europakonventionen EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När Europakonventionen inkorporerades som svensk lag betonades starkt att det var lagstiftarens ansvar att se till att kraven enligt konventionen, såsom de uttolkas enligt Europadomstolen, skulle upprätthållas. Ansvaret att upprätthålla konventionens krav låg inte på svenska domstolar. LÄS MER

 5. 5. Hets mot folkgrupp : Tolkning och tillämpning av omstridd lag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Simon Hofling; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lagen hets mot folkgrupp tillkom 1948 med huvudsakligt syfte att motverka antisemitiskpropaganda. Lagen har successivt omarbetats och getts en vidare omfattning, såväl vadgäller vilka grupper som skyddas som vilken sorts uttalanden som kan föranleda straffansvar. LÄS MER