Sökning: "lagen om psykiatrisk tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden lagen om psykiatrisk tvångsvård.

 1. 1. Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av möjlighet till delaktighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Olovsson; Ann-Helen Skott; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; psykiatrisk slutenvård; upplevelser; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Titel: Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård – En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser om möjlighet till delaktighet. Syftet:  Undersöka sjuksköterskans upplevelse av möjligheten till delaktighet för patienten under psykiatrisk tvångsvård. LÄS MER

 2. 2. Anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Freiholtz; Anna Wessberg; [2018]
  Nyckelord :ätstörningar; AN Anorexia Nervosa ; tvångsvård; LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård ; ofrivillig vård; mentalisering; behandlingsmedverkan; eating disorders; compulsory treatment; coercive treatment; involuntary treatment and treatment refusal; mentalizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) utifrån en psykologisk ram, för att nå fördjupad förståelse för deras erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva deltagare. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av tvångsvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gamze Izgi; [2018]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Psychiatric care; Patient experience; Tvångsvård; Psykiatrisk vård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: All vård och behandling bör tillämpas med respekt för patientens autonomi och integritet. Patienter med en allvarlig psykisk störning tvångsvårdas efter stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kan begränsa patienters delaktighet och självbestämmande då de inte längre kan vara lika självständiga. LÄS MER

 4. 4. Tjänstemän och rätten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Sundin; Camilla Pedersen; [2018]
  Nyckelord :jurist; läkare; tjänsteman; autonomi; profession; legitimitet; psykiatrisk tvångsvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån Agendas granskning av tvångsvården där de med hjälp av resultatet de kom fram till fastslog att sakkunnig läkare i samtliga fall följer chefsöverläkarens linje vilket resulterar i att domsluten bifölls i samtliga mål. Vi menar utifrån vår egna granskning av domslut att sakkunnig läkare inte nödvändigtvis följer chefsöverläkaren. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrisk tvångsvård : Patienters upplevelser efter att ha vårdats under lagen om psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Christopher Björkman; Sylvester Sebastianson; [2018]
  Nyckelord :LPT; Psykiatri; Sjuksköterska Tvångsvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 12 000 patienter vårdas årligen enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i Sverige. Könsfördelningen är jämnt fördelad men unga kvinnor är den grupp som står för flest antal fastspänningar. LÄS MER