Sökning: "lager effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden lager effektivisering.

 1. 1. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av inleveransprocesser på lager : Med Human Lean aspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Fedek Kawthar Mohammad; Anna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Delivery process; Human Lean; Lead time; Warehouse; Efficiency improvement; inleveransprocessen; Human Lean; ledtid; lager; effektivisering;

  Sammanfattning : Logistics is an integral component in making the production process more efficient in companies. An important concept in logistics is lead time, the time it takes for a product to go through the process from inbound and outbound to the customer. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av Last Planner på materialhantering: : En fallstudie på medelstora byggarbetsplatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Last Planner; Kommunikation; Flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Byggnadsprojekt finns i många varianter, stora, små, enkla eller komplexa. Ett problem som är gemensamt för alla projekt är att flödet av material som ska monteras in i byggnaden ofta inte fungerar på ett bra sätt. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av en produktionsprocess : En fallstudie på Corroventa AB

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Moutoz Abdalrahman; Alistair Brice; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A major concern for companies today is the necessity to manufacture a wide range of products with short lead times and at a low cost. This puts greater demands on companies to have a good product mix and volume flexibility while maintaining a high level of efficiency. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av lagerflöde: En fallstudie på Gustaf Fagerberg AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Gunnarsson; Boel Knutson; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistikfunktioner hamnar idag allt mer i fokus hos företag. Gustaf Fagerberg AB hardärför efterfrågat en studie kring sin lagerverksamhet. Studien syftar till att utreda hurGustaf Fagerberg AB kan gå tillväga för att effektivisera sitt lagerflöde med huvudsyfteatt minska genomloppstiden för produkter. LÄS MER