Sökning: "lager logistik process"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden lager logistik process.

 1. 1. Strategiarbete under en rådande kris : En intervjustudie av företag inom resturang- och hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hilda Karlsson; Nathalie Lager Andersson; Elin Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Strategic management; strategic planning; strategic entrepreneurship; business planning; business process re-engineering; economic crises; implementation; innovation; leadership; crisis communication; corporate strategy; risk management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När covid-19 spred sig i Sverige under våren 2020 blev både samhället, näringslivet och andra samhällsfaktorer drabbade. Regeringen utformade flera restriktioner under årets gång och speciellt drabbad blev restaurang- och hotellbranschen. LÄS MER

 2. 2. Warehouse management – streamlining picking rounds

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Blom; Sofia Stenman; [2021]
  Nyckelord :picking route problem; product allocation problem; neural network; warehouse efficiency; order picking; machine learning; warehouse management;

  Sammanfattning : In this study we have conducted research on how to optimize inventory management within logistics. The focus in this study is to examine the picking rounds, the reason for this is because it is the most time consuming and expensive part within a warehouse. LÄS MER

 3. 3. Effektivare material-och produktionsstyrning för minskad genomloppstid i en process hos ett företag med funktionell layout : En fallstudie på Press Kogyo Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain management; Non-value-added activities; Material and production management; Throughput time; Functional layout; Sheet metal processing; Production activity control; Lean waste; Combined make-to-stock and make-to-order; Supply chain management; Icke-värdeadderande aktiviteter; Material- och produktionsstyrning; Genomloppstid; Funktionell layout; Plåtbearbetning; Production activity control; Lean slöserier; Kombinerat tillverkning mot lager och tillverkning mot order;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknader har med tiden tenderat att bli mer globala vilket i sin tur har ökat konkurrensen mellan företag. Detta har inneburit att många industriorganisationer har behövt förändra sig för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; materialhantering; lageroptimering; muda; förråd; processkartläggning; lager;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. LÄS MER

 5. 5. Från periodisk inventering utan Pick By Voice till rullande inventering med Pick By Voice : En fallstudie på Företag X

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Karl Vinberg; Jacob Holm; Amer Basic; [2020]
  Nyckelord :Continuous Inventory; Pick by Voice; Inventory Method; Inventory Process; Implementation; Implementation Process; Inventory Accounting; ABC-analysis.; Rullande inventering; Pick by voice; Inventeringsmetod; Inventeringsprocess; Implementering; Implementeringsprocess; Lagerredovisning; ABC-analys.;

  Sammanfattning : Titel: Från periodisk inventering utan Pick By Voice till rullande inventering med Pick By Voice - En fallstudie på Företag X Bakgrund och problem: Företag X har valt att implementera plocktekniken Pick By Voice, samtidigt som företaget ser över möjligheten att implementera en rullande inventering i samband med detta. Frågor som uppstår är vad lagar och praxis säger för området samt hur en möjlig implementering av rullande inventering bör se ut. LÄS MER