Sökning: "lageroptimering"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet lageroptimering.

 1. 1. Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; materialhantering; lageroptimering; muda; förråd; processkartläggning; lager;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. LÄS MER

 2. 2. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER

 3. 3. Optimering av lagerplatser för returemballage : En fallstudie på Linde Gas AB i Enköping

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Rebecka Olausson; [2020]
  Nyckelord :closed loop supply chain CLSC ; lean; material handling; reusable packaging; stock accuracy; stock control; stock optimization; cirkulärt flöde; lagersaldosäkerhet; lagerstyrning; lageroptimering; lean; materialhantering; returemballage;

  Sammanfattning : Undersökningen är uppbyggd av en kvantitativ fallstudie, där en datainsamling i form av företagsinterna dokument och intervjuer har utförts för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. För skapa ett underlag som ska styrka den insamlade datan från fallstudien har även en sökning efter lämpliga teorier och metoder genomförts med fokus på studentlitteratur och vetenskapliga artiklar tillhörande ämnesområdet. LÄS MER

 4. 4. Strategic Inventory Control in Capacity-Constrained Manufacturing Systems : Reviewing the tangible effect of applying multi-echelon optimization in a multi-product environment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jonathan Petersson; Pontus Nellgård; [2020]
  Nyckelord :Inventory Management; Inventory optimization; Lean manufacturing; Discrete event simulation; Industry 4.0; Lagerstyrning; Lageroptimering; Lean tillverkning; Simulering; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Firms today maintain complex supply chains containing many dependent stages to manufacture a product to the end customer. Here lies a dilemma, keeping extensive inventory generate higher customer satisfaction by enabling quick deliveries. This increase in inventory, however, comes at an increase in costs. LÄS MER

 5. 5. Availability vs. Cost Efficiency : A Case Study Taking on an Integrated Approach to Spare Part Distribution in the High-Tech Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Boström; Julia Lundell; [2020]
  Nyckelord :Spare part management; Inventory; Classification; Demand Forecasting; Distribution Network; Integrated approach; Aftermarket supply; Reservdelshantering; Lager; Klassificering; Efterfrågeprognoser; Distributionsnätverk; Integrerad strategi; Eftermarknadsförsörjning;

  Sammanfattning : Finding the proper balance between availability and cost efficiency is an important concern within spare part management. Spare part suppliers need to respond quickly to customer demand as a stock-out can have severe consequences for both the customer and the supplier. LÄS MER