Sökning: "lagerstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet lagerstyrning.

 1. 1. En undersökning av hur lagerstyrning kan hanterasvid ojämn efterfrågan - En fallstudie hos företaget Pelly System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ekdal; Stina Wahlström; [2019-06-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på tillverkande företag att utföra förbättringar samt att bli mereffektiva för att kunna mäta sig mot konkurrenter. Det högre kraven leder även till högre kravpå en effektiv lagerstyrning. Därmed väcktes intresset att studera hur lagerstyrning vid ojämnefterfrågan hanteras. LÄS MER

 2. 2. Kundklassificering för bättre lagerstyrning mellan två lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :David Eriksson; Jennie Kämpe; [2019]
  Nyckelord :Logistik; lagerstyrning; ABC-klassificering; XYZ-analys; flerkriterieanalys;

  Sammanfattning : En effektiv lagerstyrning handlar om att erbjuda god service till så låg kostnad som möjligt. Detta kan dock vara svårt att uppnå när olika typer av produkter med olika lageromsättningshastighet lagerhålls. Ett sätt att angripa detta problem är att styra olika produktgrupper på olika sätt genom att klassificera produkterna. LÄS MER

 3. 3. Lagerstyrning vid volatila inköpspriser : En fallstudie på Alutrade AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2019]
  Nyckelord :Inventory; inventory control; inventory control models; volatile purchase prices; order quantity; order time; safety stock; stock turnover; Lager; lagerstyrning; lagerstyrningsmodeller; volatila inköpspriser; orderkvantitet; ordertidpunkt; säkerhetslager; lageromsättningshastighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Lagerstyrning är olika aktiviteter som rör hur ett lager hanteras och styrs. Styrningen av ett lager har en stor påverkan på ett företags lönsamhet då det hanterar de aktiviteter som berör lager och därmed också det bundna kapitalet. LÄS MER

 4. 4. Lagerstyrning för datorer ute ifält

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sandra Grabmüller; [2019]
  Nyckelord :LagerstyrningSäkerhetslagerBeställningspunktOrderkvantitetPrognos;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på MSB och handlar om att ta fram ett förslag på lagerstyningen för datorer ute i fält till MSB. ... LÄS MER

 5. 5. Artikelhantering som förutsättning för effektiv lagerstyrning på Staples Branding Solution : ABC/XYZ-analys vid nyförvärvat sortiment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filippa Carlsson Frank; Moa Ullgren; [2019]
  Nyckelord :ABC XYZ-analys; artikelhantering; lagerstyrning; differentiering; klassificering; förvärv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förvärv av bolag har sin grund i integration av verksamheter. För att skapa en effektiv integration krävs förståelse av den nyförvärvade verksamheten. Förmågan att förstå och identifiera utmaningar är avgörande om en integration leder till framgång eller misslyckande. LÄS MER