Sökning: "lagervärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet lagervärdering.

 1. 1. Lagerhantering, lagerstyrning och lagervärdering : en kvalitativ studie, jämförelse mellan teori och verklighet

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Dimitrios Candilas; Firat Dölcu; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En longitudinell studie om lagervärdering : En studie ur ett samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Philip Albin; Oscar Björklund; Niclas Rasmusson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lagervärdering och lagerstyrning hos ett litet handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Magnus Adielsson; Robin Harlos Salmén; Robert Svensson; [2010]
  Nyckelord :Inventory control; inventory valuation; retail company; small companies; Lagerstyrning; lagervärdering; handelsföretag; småföretag;

  Sammanfattning : I ett litet företag finns en risk att ledningen fokuserar så mycket på kärnverksamheten att övriga administrativa verksamheter åsidosätts. Exempelvis finns det risk att företaget inte har full kontroll på sina lager. LÄS MER

 4. 4. Hur utvecklas revisionspraxis? – En studie av revisorns arbete kring anmälningsplikten.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Lorenz; Gabrielle Bergqvist; Johan Wahlfors; [2006]
  Nyckelord :praxis; revision; ekobrott; lagervärderingsgranskning; anmälningsplikt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens grundläggande syfte är att belysa revisorernas sätt att arbeta kring anmälningsplikten, samt hur denna praxis har utvecklats. För att undersöka huruvida denna utveckling skiljer sig från revisionspraxis generellt sett, jämför vi denna process med hur revisorernas granskning av lagervärdering har förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. BFNAR 2000 3s påverkan på småföretagens redovisning : ur ett praktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU)

  Författare :Håkan Aronsson; Carl Johan Olsson; Camilla Sjögren; [2003]
  Nyckelord :Redovisning; Lagervärdering; Småföretag; BFNAR 2000:3;

  Sammanfattning : .... LÄS MER